Diakonerna behöver vara spjutspetsar

Nyligen träffades en grupp av diakoner i Equmeniakyrkan tillsammans med kyrkoledningen för att diskutera diakonernas roll. Det finns omkring 300 ordinerade diakoner i Equmeniakyrkan idag, varav 70 har församlingstjänst. Diakonerna själva tror att en förklaring kan vara att församlingarna inte vet tillräckligt mycket om ämbetet.

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 november, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

diakoner_ny.JPGDiakonerna behöver användas mer och få en tydligare roll i församlingarna. Det menar representanter för kåren som vill att det ska finnas en större plats för diakonerna i Equmeniakyrkan. Och kyrkoledningen håller med.
Det diakonala stråket är viktigt, vi blir inte trovärdiga om det inte syns i våra handlingar. Och diakonerna behöver vara spjutspetsar, säger kyrkoledare Lasse Svensson.

Nyligen träffades en grupp av diakoner i Equmeniakyrkan tillsammans med kyrkoledningen för att diskutera diakonernas roll. Det finns omkring 300 ordinerade diakoner i Equmeniakyrkan idag, varav 70 har församlingstjänst. Diakonerna själva tror att en förklaring kan vara att församlingarna inte vet tillräckligt mycket om ämbetet.
– Det handlar om ett strukturellt problem. Missionskyrkan har utbildat och ordinerat diakoner i många år. Församlingarna vet vad man får när man anställer pastor men vad ska de använda diakoner till? säger Monica Thorängen Hjelm, diakon.
– Diakonkåren är framförallt en tyst kår och en kvinnokår. Jag är medveten om att vi har ett strukturellt problem. Vi har dessutom ett jämställdhetsproblem. Vi behöver ta ett ansvar och fundera över vilka åtgärder som behövs, säger biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin.
– Vi har två ämbeten pastor och diakon. Detta behöver synliggöras på alla nivåer. Diakoner är ordets görare. Vi har två altaren, nattvardsbordet och bordet där vi bryter brödet bland de fattiga.
Per Westblom, koordinator, menar också att det kanske är en resursfråga att det inte finns så många anställda.
– 70 procent av våra församlingar har under 50 aktiva medlemmar vilket gör att många inte har råd att anställa mer än en person och då blir det ofta en pastor. Församlingens kallelse är att vara diakonal, men om det finns en diakon i församlingen gör det skillnad. Arbetsledande ska vara drivande i det diakonala arbetet.
– Vigselrätt och tystnadsplikt skiljer pastorer och diakoner åt. Men diakoner kan vara församlingsföreståndare och officiant vid begravningar, säger biträdande kyrkoledare Olle Alkholm.
Ett förslag som kom upp under mötet är att tydligare kommunicera och berätta om både pastorer och diakoner och deras roll för kyrkan och lokala församlingar. Dessutom uppmanades diakonerna att skriva en motion till nästa års kyrkokonferens.
– Enligt Kairos Futures* undersökning var det just diakonin – att göra gott i samhället och möta människor- som gjorde kyrkan trovärdig. Jag tror församlingar behöver tänka nytt kring diakoni och kring diakonens tjänst
– Det behövs ett långsiktigt attitydarbete, målmedvetet och strategiskt. Det skulle göra skillnad om vi hade fler diakoner i församlingarna, säger Lasse Svensson.

* På uppdrag av dåvarande Gemensam Framtid gjorde Omvärldsanalysföretaget Kairos Future en undersökning bland svenska folket om vad som ger kyrkan trovärdighet och relevans i samhället.