Nu gäller det för klimatet

Publicerat 

I december slöts ett klimatavtal i Paris, och Equmeniakyrkan ingick i kampanjen Act Now for Climate Justice som samlade in 28 000 namnunderskrifter i Sverige. Utan trycket från bland annat kyrkor och organisationer hade avtalet inte blivit så bra som det blev. Men nu gäller det att få världens beslutsfattare att också hålla vad de lovat.
Läs analysen av avtalet av Diakonias Anna Axelsson som var på plats under förhandlingarna.

Analys av Parisavtalet

Bangladesh with Diakonia and their partner BARICK in Bangladesh. Document the impact of climate change on the population.
Bangladesh with Diakonia and their partner BARICK in Bangladesh. Document the impact of climate change on the population.