Elijah Brown ny generalsekreterare för BWA

Publicerat 


American Elijah Brown blir nästa generalsekreterare för Baptist World Alliance. BWAs nuvarande ledare, Neville Callam, slutar i december efter mer än 10 års tjänst. Brown godkändes formellt av BWAs verkställande kommitté i Bangkok, Thailand, den 4 juli, och valdes av generalrådet 7 juli.

– Jag är djupt hedrad och ödmjuk efter att ha valts att bli den nionde generalsekreteraren för BWA, en organisation som har vittnat om Jesus Kristus och en tro och en dop sedan 1905.

Brown har länge varit engagerad i BWA. Den internationella paraplyorganisationen för baptister som representerar 238 baptistiska förbund från 124 länder, med 40 miljoner medlemmar världen över. 2007 valdes han till en av BWAs 35 framväxande globala ledare och har varit aktiv i tjänst med BWA genom hela sin karriär. Idag är han BWAs regional sekreterare för Nordamerika och generalsekreterare för North American Baptist Fellowship.

Han är sitter i BWAs General Council och är där engagerad i ett flertal kommittéer, bland annat den rådgivande kommittén för mission, evangelisation och rättvisa. Han är vice ordförande i BWA-kommissionen för religiös frihet och är medlem i kommissionen för teologisk utbildning.

Brown är vice vd för Wilberforce Initiative, 2100-talet, en kristen människorättsorganisation med kontor i Falls Church i Virginia i USA. Före det var han docent i religion vid East Texas Baptist University och chef för Freedom Center.

Han har en kandidatexamen från University of Mary Hardin-Baylor i Texas med fokus på religion och historia och en doktorsexamen i ”Gudomlighet med fokus på världens kristenhet” från University of Edinburgh in Scotland,

Browns specialitet ligger i mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Hans avhandling fokuserade på frågor relaterade till världens kristenhet, inklusive uppdrag och kyrkans tillväxt, fredsbyggande och konfliktlösning och interaktionen mellan religion och politik. Han hjälpte till att starta the 21st Century Wilberforce Initiative som han också blev vice verkställande direktör för.

Han har forskat om Instructor-led training, ILT, och arbetat med påverkans- och opinionsbildande arbete för södra Sudan, Nigeria, Eritrea, Irak, Nepal och andra länder. Han har skrivit rapporter till Förenta nationerna och USAs statsförvaltning, den amerikanska kommissionen för internationell religiös frihet och flera andra organisationer och grupper.

Brown is married to Amy and is father to Hudson, Sahara and Keziah.