En dag om andlig vägledning och retreater

Publicerat 

Den 1 februari samlades ett drygt 20-tal personer på ekumeniska centret i Alvik för att samtala och nätverka kring andlig vägledning och retreater i Equmeniakyrkan. Vi som var där var både pastorer, diakoner och lekfolk och från de flesta av våra regioner.

Dagen inleddes med att vi fick dela erfarenheter med varandra. Maria Fässberg Norrhall och Lena Bergström talade därefter över ämnena ”Stress och ohälsa-tankar om kyrkans roll” och ”Att stå kvar–en övning för kropp och själ”. Efter lunch delade Charlotte Thaarup sina erfarenheter med andlig vägledning i församling och vi fick en praktisk visning av hur hon arbetat med Frälsarkransen. Rubriken för hennes föredrag var ”Frälsarkransen med alla sinnen – och lite om hur församlingen får smak på tystnaden.” Dagen avslutades med att deltagarna tillsammans fick diskutera visioner, behov och önskemål kring vår kyrkas fortsatta arbete med dessa frågor. I den avslutande diskussionen uttrycktes bland annat förhoppningar om att den andliga vägledningen skall få bli en ännu viktigare del av vår kyrkas liv och önskemål om utbildning och resurser kring dessa frågor. Något som samtliga grupper uttryckte var också behovet av att fortsätta träffas och bygga nätverk.

En värdefull dag som vi nu hoppas gav inspiration och till fortsatt goda initiativ. Maria Fässberg Norrhall och Sofia Camnerin har nu uppgiften att sammanfatta alla de goda tankar och önskemål som framfördes. Ett stort tack till alla som deltog!