Tillfälliga begränsningar av uppehållstillstånd

Publicerat 

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har skrivit en redogörelse för för de juridiska riskerna med att förlänga
lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Läs den här (pdf)