21 mötesplatser i höst!

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 september, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Senast redigerad: 111122

I oktober och november 2011 inbjuder Gemensam Framtid och equmenia – tillsammans med de tre samfundens distriktsorgan – till regionala mötesplatser runt om i landet för samtal och information. Där får vi tillsammans vara med och bygga gemenskap och fylla den nya kyrkan med innehåll!

På samlingarna blir det tillfällen att möta den nya kyrkoledningen och de som planerar för den nya kyrkan. Och framför allt en möjlighet att samtala och ge synpunkter på den nya kyrkans inriktning och regionala närvaro liksom equmenias framtida inriktning – kyrkan ska byggas utifrån församlingarnas behov och våra gemensamma visioner i Teologisk grund och den strategiska plattformen.

Medverkande

 • Ann-Sofie Lasell, Lasse Svensson eller Anders Marklund från kyrkoledningen är med och ger en aktuell presentation av vad som händer i Gemensam Framtid
 • En av de ansvariga för fokusområdena Bibel och bön – Uppdraget – Trovärdighet ger en smak av den nya kyrkan
 • Någon av dem som arbetar med Gemensam Framtid 2015 – det strategiska inriktningsarbetet – utmanar och fångar in tankar på de allra viktigaste prioriteringarna för framtiden
 • En ledamot från regionutredningen presenterar olika scenarier för kyrkans och equmenias regionala närvaro och verksamhet i framtiden – för att få synpunkter och förslag
 • En representant från equmenias ledning presenterar visionsarbetet equmenia 2022. Var är equmenia om 10 år? Vad ska equmenia göra för att fler föreningar ska fungera och växa?

Alla tider och platser framgår av förteckning nedan. Eventuell föranmälan sker till respektive distrikt.

Ann-Sofie Lasell
Ordförande Gemensam Framtid

Johan Nilsson 
Ordförande equmenia

Kontaktperson för frågor och synpunkter:
Thord-Ove Thordson, projektledare för Gemensam Framtid
E-post: thord-ove.thordson@gemensamframtid.se
Tel: 0730-48 27 32

Brev och lista som PDF >

Regionutredningens sidor >

Material till samlingarna (delas ut)

För samtal om strategiska inriktningar (pdf) >
Presentation av Gemensam Framtids fokusområden (pdf) >
Regionutredningen (pdf) >       

.

.

Mötesplatser över hela landet

Oktober

Lörd 1/10
Västernorrland/Baptistkyrkan, Matfors  kl. 14-17 + gudstjänst kl 18

 • Lennart Renöfält, Gemensam Framtid & Fokus Uppdraget
 • Helen Åkerman, strategiska inriktningar
 • Ann Westblom, regionutredningen

Sönd 2/10
Jämtland/Missionskyrkan, Brunflo 14-17 + gudstjänst kl. 18

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Helen Åkerman, strategiska inriktningar
 • Lennart Renöfält, Fokus Uppdraget
 • Ann Westblom, regionutredningen

Lörd 8/10
Dalarna/Högbergskyrkan, Ludvika kl. 14-17 + gudstjänst kl. 18

 • Ann-Sofie Lasell, kyrkoledningen
 • Els-Marie Carlbäcker, strategiska inriktningar
 • Lennart Renöfält, Fokus Uppdraget
 • Rune Larsson, regionutredningen

Lörd. 8/10
Övre Norrland / Betelkyrkan, Umeå kl. 9.30-12.30

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Thord-Ove Thordson, strategiska inriktningar
 • Ulla Marie Gunner, Fokus Bibel och bön
 • Fred Nilsson, regionutredningen
 • Ludvig Jonsson, equmenia

Lörd. 8/10
Övre Norrland / Missionskyrkan, Malå, kl. 18-21

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Thord-Ove Thordson, strategiska inriktningar
 • Ulla Marie Gunner, Fokus Bibel och bön
 • Fred Nilsson, regionutredningen

Sönd 9/10
Övre Norrland/Johanneskyrkan, Boden  – gudstjänst kl. 11 + kl. 13-16

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Thord-Ove Thordson, strategiska inriktningar
 • Ulla Marie Gunner, Fokus Bibel och bön
 • Fred Nilsson, regionutredningen

Tisd. 11/10
Jönköpings län / Missionskyrkan, Nässjö kl. 18.30

 • Ann-Sofie Lasell, kyrkoledningen
 • Per Westblom, strategiska inriktningar
 • Inga Johansson, Fokus Trovärdighet
 • Rune Larsson, regionutredningen
 • Maja Floberg, equmenia

Onsd. 12/10
Östergötland / Baptistkyrkan, Linköping kl. 18.30

 • Anders Marklund, kyrkoledningen
 • Els-Marie Carlbäcker, strategiska inriktningar
 • Anders Svensson, Fokus Trovärdighet
 • Johan Nilsson, regionutredningen

Onsd 12/10
Västmanland / Tunadalskyrkan, Köping kl. 18-21

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Per Westblom, strategiska inriktningar
 • Lennart Renöfält, Fokus Uppdraget
 • Christer Hambre, regionutredningen
 • Jacob Östervall, equmenia

Torsd. 13/10
Kalmar län / Metodistkyrkan, Oskarshamn kl. 18.30

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen och fokusområden
 • PG Persson, regionutredningen
 • Helen Åkerman, strategiska inriktningar
 • Sakarias Havskog, equmenia

Lörd 15/10
Gävleborg – N. Uppland/ Immanuelskyrkan, Gävle kl.14-17 + gudstjänst kl. 18

 • Ann-Sofie Lasell, kyrkoledningen
 • Els-Marie Carlbäcker, strategiska inriktningar
 • Ulla Marie Gunner, Fokus Bibel och bön
 • Mikael Ivarsson, regionutredningen
 • Jacob Carlbäcker, equmenia

Onsd 26/10
Södermanland / Olivehällskyrkan, Strängnäs kl. 18-21

 • Anders Marklund, kyrkoledningen
 • Els-Marie Carlbäcker, strategiska inriktningar
 • Inga Johansson, Fokus Trovärdighet
 • Johan Nilsson, regionutredningen och equmenia

Torsd 27/10
Stockholmsregionen / Älvsjökyrkan, Stockholm kl. 18-21

 • Ann-Sofie Lasell, kyrkoledningen
 • Per Westblom, strategiska inriktningar
 • Inga Johansson, Fokus Trovärdighet
 • Johan Nilsson, regionutredningen
 • Ida Hennerdal, equmenia

Torsd. 27/10
Västra Götaland / Betlehemskyrkan, Göteborg kl. 18-21

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Elisabeth Lindgren, strategiska inriktningar
 • Gunilla Ikponmwosa, Fokus Uppdraget
 • Britt Arvidsson, regionutredningen
 • Gustaf Frisell, equmenia
  .

 November

Onsd. 2/11
Västra Götaland / Immanuelskyrkan, Skövde kl. 18-21

 • Anders Marklund, kyrkoledningen
 • Elisabeth Lindgren, strategiska inriktningar
 • Gunilla Ikponmwosa, Fokus Uppdraget
 • Lars-Gustaf Hauptmann, regionutredningen
 • Amanda Östman, equmenia

Torsd 10/11
Västra Götaland / Missionskyrkan, Vårgårda kl. 18-21

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Elisabeth Lindgren, strategiska inriktningar
 • Gunilla Ikponmwosa, Fokus Uppdraget
 • Roland Brage, regionutredningen
 • Johan Nilsson, equmenia

Tisd. 15/11
Kronoberg / Missionskyrkan, Alvesta kl. 19

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Elisabeth Lindgren, strategiska inriktningar
 • Anders Svensson, Fokus Trovärdighet
 • Rune Larsson, regionutredningen
 • Jacob Carlbäcker, equmenia

Onsd. 16/11
Skåne-Blekinge / Missionskyrkan, Hässleholm kl. 19

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Elisabeth Lindgren, strategiska inriktningar
 • Anders Svensson, Fokus Trovärdighet
 • Rune Larsson, regionutredningen
 • Amanda Östman, equmenia

Lörd 19/11
Värmlands och Örebro län / Missionskyrkan, Karlskoga kl. 14-17

 • Ann-Sofie Lasell, kyrkoledningen
 • Thord-Ove Thordson, strategiska inriktningar
 • Tomas Hammar, Fokus Bibel och bön
 • Roland Brage o Christer Hambre, regionutredningen
 • ev. Maria Hedman, equmenia

Månd. 21/11
Södra Götaland / Stadionkyrkan, Malmö kl. 19

 • Anders Marklund, kyrkoledningen
 • Per Westblom, strategiska inriktningar och Fokus Bibel och bön
 • Rune Larsson, regionutredningen
 • Annika Bergmark, equmenia

Torsd. 24/11
Uppland / Lyckebokyrkan, Storvreta kl. 18-21

 • Lasse Svensson, kyrkoledningen
 • Helen Åkerman, strategiska inriktningar
 • Anders Svensson, fokusområdena
 • Mikael Ivarsson, regionutredningen
 • Patric Forsling, equmenia