From Facebook

Publicerat 

Gemensam Framtid Live i Almedalen

Måndag 2 juli, 16.30 -18.00: När ska kyrkan lägga sig i politiken? Medverkande: Anna Ardin (tankesmedjan Sektor3), Marie Demker (Göteborgs Universitet), Ulla Marie Gunner (Immanuelskyrkans församling, Stockholm), Erik Helmerson (DN), Mats Lindgren (Kairos Future), Anders Mellbourn (Tidningen Sändaren), Lasse Svensson (Gemensam Framtid), Sofia Walan (Kristna Fredsrörelsen), Peter Örn (rådgivare). Moderator: Andreas Linderyd (doktorand vid Åbo …

Read more

Publicerat 

Sveriges yngsta kyrkosamfund blir ett år och nye kyrkoledaren lyssnar till rörelsen

Måndag den 4 juni är det exakt ett år sedan Gemensam Framtid, (GF) bildades i Filadelfiakyrkan i Stockholm. För att manifestera ettårsdagen inbjuder fyra GF-församlingar i västra Stockholm (Hässelby, Vällingby, Tensta, Abrahamsberg) till en hearing med nyvalde kyrkoledaren Lasse Svensson på temat ”Bygga kyrka för 2010-talet”. Han får också goda råd och uppmaningar från, och …

Read more

Publicerat 

Hur skall den nya kyrkans nationella kansli organiseras?

Under hösten har kyrkostyrelsen och kyrkoledningen arbetat intensivt med frågan om hur den nya kyrkans nationella kansli organiseras och struktureras. Önskemålet var en tydlig, platt och flexibel organisation och arbetet resulterade i det beslut som vi illustrerar med nedanstående skiss. I huvudsak finns två arbetsområden vars personal helt eller delvis kommer vara lokaliserade till Alvik: …

Read more

Publicerat 

Styrelsen föreslår kyrkoledare i januari

Styrelsen för Gemensam Framtid kommer att lägga fram sitt förslag på kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare i slutet av januari och inte vid årsskiftet, som tidigare meddelats. Detta på grund av att det behövs ytterligare överläggningar. Nästa styrelsemöte är 13 januari. Se även dagens sändning av Gemensam Framtid Live. /Ann-Sofie Lasell, kyrkostyrelsens ordförande

Read more

Publicerat 

Hälsning från Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner är ej längre kanditat till posten som kyrkoledare för Gemensam Framtid. Följande hälsning från henne lästes upp innan utfrågningen av kyrkoledarkandidaterna, 9 dec i Norrmalmskyrkan, Stockholm. Hälsning vid utfrågning av kyrkoledarkandidater den 9 december 2011 Det har varit en lång process kring rekryteringen av kyrkoledare för Gemensam Framtid. Jag har funnits med …

Read more

Publicerat 

Ulla Marie Gunner inte längre kandidat till kyrkoledarpost

Ulla Marie Gunner har meddelat att hon drar tillbaka sin kandidatur till posten som kyrkoledare för Gemensam Framtid. Eftersom hon inte längre står till förfogande kommer hon inte att delta i kvällens samtal i Norrmalmskyrkan. Anledningen är att styrelsen i Immanuelskyrkan i Stockholm beslutat att föreslå sitt församlingsmöte att kalla Ulla Marie till pastor och …

Read more

Publicerat 

Pressmeddelande: Aktuella personer för val av kyrkoledare

Inför de offentliga kyrkoledarsamtalen den 9 december har gruppen ur Gemensam Framtids kyrkostyrelse som arbetar med kyrkoledarefrågan presenterat de kandidater som gruppen ser som aktuella i den fortsatta kandideringen till kyrkoledare. Gemensam Framtids kyrkostyrelse har uppdraget att ta fram ett förslag till kyrkoledare inför kyrkokonferensen i maj 2012. Som ett led i detta arrangerar Gemensam …

Read more

Publicerat 

Inbjudan till kyrkoledarsamtal

Den 9 december kl 19:00 inbjuder kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid dig att möta några av dem som nominerats till kyrkoledare för Gemensam Framtid. Samtalet äger rum i Norrmalmskyrkan, Stockholm, men kommer också att vara tillgängligt via webben på Gemensam Framtids hemsida, både live och i efterhand. Välkommen att vara med på plats i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan …

Read more

Publicerat 

Första delrapporten om Strategiska inriktningar – synpunkter är välkomna!

Till kyrkostyrelsens sammanträde 11-13 november lämnade projektgruppen för Strategiska inriktningar en första delrapport om sitt arbete. Efter diskussion beslutade kyrkostyrelsen att tacka projektgruppen för rapporten och lämna över antal synpunkter för det fortsatta arbetet med en verksamhetsplan för Gemensam Framtid som ska utformas i nära samverkan med equmenia. Nu publicerar vi hela delrapporten – kommentera …

Read more

Publicerat 

Välkommen till ordförandesamling!

Lördag 14 eller 28 januari 2011, kl 10.30–15.30,  inbjuds du som ordförande i din församlings styrelse (eller annan representant från församlingsstyrelsen) till Ekumeniska Centret i Alvik (välj en av dagarna). Program: Från kl 10: Mingelfika och tillfälle att se Gemensam Framtids lokaler Kl 10.30 – Inledning Presentation av förslag till kyrkoledare Information om nationell (och …

Read more

Publicerat 

Dela med er av goda exempel

Uppdatering: Formuläret är nu borttaget. Vill du skicka in dina erfarenheter, går det bra att göra det till de fokusområdesansvariga, adresser nedan.   Goda idéer och nya initiativ föds ofta utifrån att vi har tagit del av andras erfarenheter. Som både enskilda och församlingar lär vi hela tiden av varandra. Vi vet att det inom …

Read more

Publicerat 

Dags att nominera kandidater till kyrkostyrelsen

Till församlingarna i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan Inför kyrkokonferensen i Linköping 2012 behöver valberedningen förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Styrelsen ska spegla kontinuitet och förnyelse, och det är viktigt med bra kandidater. Valberedningens uppdrag beskrivs i stadgarna för Gemensam Framtid i §17: 1.   Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kyrkokonferen-sen, …

Read more