Pressmeddelande: Aktuella personer för val av kyrkoledare

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 december, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Inför de offentliga kyrkoledarsamtalen den 9 december har gruppen ur Gemensam Framtids kyrkostyrelse som arbetar med kyrkoledarefrågan presenterat de kandidater som gruppen ser som aktuella i den fortsatta kandideringen till kyrkoledare.

Gemensam Framtids kyrkostyrelse har uppdraget att ta fram ett förslag till kyrkoledare inför kyrkokonferensen i maj 2012. Som ett led i detta arrangerar Gemensam Framtid ett samtal den 9 december i Norrmalmskyrkan, Stockholm mellan de kandidater som är mest aktuella som kyrkoledare för Gemensam Framtid. Dessa är, i alfabetisk ordning, Olle Alkholm, Ulla Marie Gunner, Joakim Hagerius, Klas Johansson och Lasse Svensson.

Inför förberedelsen av nomineringsarbetet till kyrkoledare har kyrkostyrelsen med intresse följt det offentliga samtalet om synen på ledarskap och delat ledarskap. Styrelsen har också konstaterat att i ett skede då en ny kyrka skall byggas så finns det många fördelar med att anförtro ledarskapet till fler än en person. Styrelsen beslutade att arbeta på en modell där tre personer samtidigt utses för att axla ett gemensamt ledarskap. Här finns en kyrkoledare som är samfundets främsta företrädare och med det yttersta ansvaret. Till gruppen utses också två biträdande kyrkoledare med särskilda ansvarsområden. Avsikten är att dessa tre personer tillsammans skall utgöra ett gemensamt ledarskap där de olika personernas personligheter och kompetenser kompletterar varandra och därmed ger ett breddat ledarskap.

All nominerade finns med på listan som aktuella för biträdande kyrkoledare.

För mer information:
Per Rydwik, vice ordförande
013-37 11 57
per.rydwik@gemensamframtid.se

Pressmeddelandet som PDF >

Se inbjudan till kyrkoledarsamtal >

Läs mer om kyrkoledarvalet >