Hälsning från Ulla Marie Gunner

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 december, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ulla Marie Gunner är ej längre kanditat till posten som kyrkoledare för Gemensam Framtid. Följande hälsning från henne lästes upp innan utfrågningen av kyrkoledarkandidaterna, 9 dec i Norrmalmskyrkan, Stockholm.

Hälsning vid utfrågning av kyrkoledarkandidater den 9 december 2011

Det har varit en lång process kring rekryteringen av kyrkoledare för Gemensam Framtid. Jag har funnits med under hela vägen, mycket ödmjuk och tacksam över de församlingar som gett mig det förtroende som det innebär att bli nominerad. Jag har varit glad och förväntansfull men också införstådd med att det är ett svårt uppdrag.

När så processen har dragit ut på tiden har ett antal församlingar hört av sig till mig ang tjänster. Jag har nu valt att gå in i en rekryteringsprocess som igår tog en avgörande vändning. Styrelsen i Immanuelskyrkan i Stockholm har enhälligt beslutat rekommendera församlingen att kalla mig som församlingsföreståndare. Församlingen fattar beslut i januari och till dess är förstås inget klart.

Jag väljer därför att nu ta tillbaka min kandidatur till kyrkoledare. Det är ett svårt beslut och det är inte så att jag inte vill stå till Gemensam Framtids förfogande. Men jag kan inte leva med två processer parallellt. Jag måste välja och har gjort mitt val. Jag har som sagt inte några garantier för att den församling som jag nu prioriterar väljer mig. Blir det inte så hoppas jag ändå ha någon plats i GF, nationellt eller lokalt. Mitt beslut underlättas av att det fortfarande finns goda kollegor kvar i processen.

En annan svårighet med att nu kliva av handlar om att så få kvinnor nominerats och tackat ja till att kandidera. Min vånda hade varit mindre om jag haft någon kvinna vid min sida bland de fem. Jag kan dock inte se att ansvaret för att väga upp den sneda könsbalansen bara vilar på mig. Snarare är det upp till bevis i Gemensam Framtids styrels att framöver se till att kvinnor får chans till ledande roller.

Att svika förtroende är svårt. Lite känner jag att jag gör det – stor tacksamhet till de församlingar som nominerat mig, till vänner och kollegor som uppmuntrat och stöttat.

Ulla Marie Gunner

Läs vidare >