Enkät för Gemensam Framtids nya webb

Observera

Denna text publicerades första gången den 31 oktober, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gemensam Framtid arbetar just nu med att bygga en ny webbplats som ska ersätta de befintliga samfundswebbplatserna. I det arbetet behöver vi din hjälp. Genom att svara på följande frågor kan Gemensam Framtids nya webb bli starkare och bättre. De här frågorna ställs till anställda, förtroendevalda, medlemmar och nyfikna i samfunden Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Alltså till dig.

Svaren är anonyma och dina svar kommer enbart användas som underlag för arbetet med vår webb.

Ett stort tack för hjälpen!