Hur skall den nya kyrkans nationella kansli organiseras?

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 januari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Under hösten har kyrkostyrelsen och kyrkoledningen arbetat intensivt med frågan om hur den nya kyrkans nationella kansli organiseras och struktureras. Önskemålet var en tydlig, platt och flexibel organisation och arbetet resulterade i det beslut som vi illustrerar med nedanstående skiss.

I huvudsak finns två arbetsområden vars personal helt eller delvis kommer vara lokaliserade till Alvik: Kärnverksamheten och Stödfunktionerna. Ansvarig för Kärnverksamheten är kyrkoledningen och ansvarig för Stödfunktionerna är den administrativa chefen.

Inom Kärnverksamheten finns ca 24 heltidstjänster fördelade enligt skissen nedan. Allt arbete tar sin utgångspunkt i det som är kyrkans mission och som formulerats i fyra inriktningar som syns i mitten av skissen: Lära, Följa, Tjäna, Möta. Mer om detta i verksamhetsplanen som Kyrkostyrelsen ämnar lägga fram för beslut i Kyrkokonferensen.

Verksamheten i de självstyrande arbetsgrupperna hålls samman av en koordinator i varje grupp men styrs av det kontrakt som upprättats med kyrkoledarna.

Inom Stödfunktionerna leds arbete som ovan nämnts av den administrativa chefen som också finns med i ledningsgruppen. Inom varje arbetsområde finns en enhetsansvarig.

Missionsarbetarna relaterar till fyra av de sex områdena i kärnverksamheten.

/Lasse Svensson

Bilden som PDF >