Första delrapporten om Strategiska inriktningar – synpunkter är välkomna!

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 november, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Till kyrkostyrelsens sammanträde 11-13 november lämnade projektgruppen för Strategiska inriktningar en första delrapport om sitt arbete. Efter diskussion beslutade kyrkostyrelsen att tacka projektgruppen för rapporten och lämna över antal synpunkter för det fortsatta arbetet med en verksamhetsplan för Gemensam Framtid som ska utformas i nära samverkan med equmenia.

Nu publicerar vi hela delrapporten – kommentera gärna här nedan!

Det går också bra att skicka sina synpunkter till projektgruppens ordförande Elisabeth Lindgren: elisabeth.lindgren@gemensamframtid.se

Rapporten (PDF) >