40% under 40 år!

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 juni, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gästbloggar här då, som styrelseledamot kan man ju passa på.

Sista dagen på ”avstamp” satt vi ett gäng runt kaffebordet, lite frustrerade över den höga medelåldern på bildarmötet, och jo på hela konferenserna. Det vill vi ändra på! Vi vill vara fler unga som är med och formar gemensam framtid. Vi vill vara med!

Efter lite galet brainstormande och ideér har vi ett utkast till handlingsplan. Det första var en debattartikel i sändaren som kom i detta nummer.
Ni under 40, hjälp till med visionen. Boka redan nu nästa kristi Him, i Linköping, och ligg på i era församlingar, visa intresset och berätta att ni vill åka!  Ni församlingar, våga släppa fram yngre ombud!

Och förresten, har ni några bra idéer på hur vi får en bättre åldersspridning på nästa kyrkokonferens?

/ Miriam Carlsson, gemensam framtids styrelse

Vi är stolta och hejdlöst glada över att vi nu har bildat en ny kyrka där över 900 församlingar nu har en gemensam framtid. Vi tror att det är vad Sverige behöver. Och vi, som alla är under 40 år, vill vara med och forma en kyrka som ska presentera Jesus för detta land på ett relevant och attraktivt sätt. En kyrka där vi får ta med oss det som har varit bra från de gamla samfunden för att nu kunna gå vidare mot en bättre, roligare och gemensam framtid.

I Gemensam framtids strategiska plattform står att man vill att kyrkan ska präglas av mångfald. Detta gäller bland annat ålder. Vi tror att en föryngring av de beslutsfattande organen i Gemensam framtid är en framgångsfaktor, eller kanske rent av en överlevnadsfråga.
Många lokala församlingar präglas av en mångfald av åldrar. Denna mångfald lyser dock ofta med sin frånvaro när vi möts till kyrkokonferens. Så även vid årets Avstamp 2011. Där såg vi att yngre förmågor behövs och vi konstaterar glatt att nästa års kyrkokonferens och Equmenias riksstämma inte sammanfaller. Detta gör det möjligt för fler unga att åka på kyrkokonferensen. Vi vill härmed utmana församlingarna att sända unga ombud till nästa års konferens.

I den strategiska plattformen står det också att kyrkan vill vara en plats där varje människa utvecklas i lärjungaskap och ansvarstagande. Att åka som ombud på en kyrkokonferens är ett tillfälle där unga kan få träna sig och lära sig av de äldre, mer erfarna.
Likt Josua lärde sig leda folket av Moses vill vi lära oss att leda Gemensam framtid av er. Och likt Paulus säger till den unge Timotheos att vara en förebild för de troende så tror vi att vi kan vara förebilder för er. Vi är inte bara framtidens medlemmar i Gemensam framtid, utan även nutidens.

Därför uppmanar vi er församlingar att släppa fram oss så att vi kan vara med och forma den kyrka som vi drömmer om, lever i och älskar.
Vår vision för nästa års kyrkokonferens är 40 under 40. 40 procent av ombuden ska vara under 40 år. Vi tror att denna vision är realistisk med församlingarnas hjälp. Släpp fram oss!

Glöm inte att Jesus var under 40 år och det gick ju bra.