Stort intresse för skattereduktion genom gåva

Stefan Attefall berättade för Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, om utfallet av den nya skattereduktionen för gåvor.

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 maj, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Stefan Attefall berättade för Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, om utfallet av den nya skattereduktionen för gåvor.
Stefan Attefall berättade för Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, om utfallet av den nya skattereduktionen för gåvor.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall inledde Trossamfundsrådets möte med att redogöra för utfallet av den nya skattereduktion för gåvor som infördes förra året. Resultatet visar att drygt 625 000 gåvogivare betalt in nästan en miljard kronor till 60 ideella föreningar och att 156 miljoner kronor betalats ut genom skattereduktion.

Foto: Regeringskansliet / Mats Bäckelin

Ovan text är publicerad på:
https://www.regeringen.se/sb/d/14888/a/217623

Läs mer »