75 körsångare och musiker kom till Borås

Helgen i Borås samlade körsångare och musiker från hela landet. Kristina Åkesson inspirerade och repeterade med oss och på söndagen framförde vi Martin Åsanders mässa ”I evig tid”.

Körhelgen i Borås 6 – 7 oktober då vi sjöng Martin Åsanders mässa ”I evig tid” samlade drygt 75 körsångare och musiker från hela landet. Tillsammans med Kristina Åkesson som inspirerande körledare repeterade vi under lördagen. Deltagarna kändes engagerade och stämningen var god!

Alla som önskat hade fått noter i förväg. Många hade förberett sig hemma. I Borås hade körsångarna bland annat i Immanuelskyrkan och Bodakyrkan samlats under hösten för att gemensamt förbereda sig, under Jan-Olof Hermanssons ledning.

Immanuelskyrkans församling var värd och ordnade med mat, fika och gav oss ett varmt bemötande! På lördagskvällen gästades vi av Diasilua Nsumbo som fick oss att sjunga, dansa och skratta i en härlig blandning.

Musikgudstjänsten på söndagen var en höjdpunkt då kören tillsammans med stråkkvintett, klaver, flöjt och församling fick genomföra ”I evig tid”.

I Guds omsorg samlas vi
i vår sång kan allting bli
till en bön, ett heligt rum
vi anar ett mysterium

Orden och tonen i Martin Åsanders mässa är varm och har ett nära tilltal.

Församlingens pastor Ronny Augustsson vävde samman sångerna med tankar och texter så att allt tillsammans blev en helhet som fick beröra.

Med tacksamhet tar vi med oss upplevelsen av körhelgen i Borås och ser fram emot kommande helger!

Boka redan nu Musikkonferensen 30-31 mars 2019 i Linköping där Sångarförbundets traditionella körhelg är en del av helheten.

Läs mer under equmeniakyrkan.se/musikkonferensen/

Om kompositören Martin Åsander

Martin Åsander är verksam som tonsättare och arrangör inom olika musikgenrer. Flera av hans arrangemang för kör och vokalmusik finns utgivna på Gehrmans Musikförlag och Bo Ejeby förlag. Bland körverken kan nämnas beställningsverk till S:t Jakobs Karmmarkör: Aftonport till evigheten och Be not forgetful of Prayer. Körstycket Peace, som framfört av bland andra Storkyrkans Vokalensemble, är väl spritt och sjungs av körer runt om i Eruropa samt i USA. Utöver sitt komponerande verkar Martin även som kyrkomusiker och frilansande sångare i ensembler som Erick Ericssons Kammarkör i Stockholm.

Ladda ned foldern om körhelgen i Borås (i oktober 2018) pdf