Välkommen till Musikkonferensen!

Vi ser fram emot en innehållsrik helg med storseminarier, flera valbara seminarier samt gudstjänster, konserter och andra samlingar.

Välkommen till Musikkonferensen!

Vi ser fram emot en innehållsrik helg med storseminarier, flera valbara seminarier samt gudstjänster, konserter och andra samlingar.

Gemensamma sången i Equmeniakyrkan

Musiken och lovsången är ett av de starkaste kreativa uttrycksmedlen för trons och livets växlingar. Genom sång och musik träffar evangeliet människors hjärtan på ett särskilt sätt. I sången förenas vi till en lovsjungande församling. I sången förenas vi till en bedjande församling. Vi har fått sången som en gåva och Gud gläds när vi använder våra gåvor. 

Ändå är musikstilar och sångtexter något vi bråkar mycket om. Hur kan vi enas om gemensamma sångerna vi sjunger? Vilka sånger behöver fortsätta finnas i en gemensam samling som kan vara en röd bok, eller inte? Vi samtalar och ställer frågor kring detta omstridda ämne i Musikkonferensens panelsamtal.

I panelen: Niklas Hallman, Victor Bodell, Ulrika Henkelman, Hanna Ekstedt och Leif Tullhage 
Samtalsledare: Karin Wiborn 

Att bygga Guds rike

Hur hjälper musiken Equmeniakyrkan att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen?

Stimulera kreativitet

Hur kan vi som Equmeniakyrka stärka kreativt skapande och skrivande av ny musik?

Musikalisk generositet

Hur kan vi som sångare och musiker bidra till en större musikalisk generositet bortom bråk om genre och musikstilar?

Behov av sångsamling?

Finns behov av att samla ihop sånger för gemensamt gudstjänstbruk? Hur kan det se ut?

Varje röst är viktig! 

Välkommen till Equmeniakyrkans Sångarförbunds förbundsmöte.  
Söndag 12.30. Det blir lunch och tårta!

Dream orchestra

Dream Orchestra

Fredag från 17.00 kan du kika in på en repetition med Dream Orchestra som övar i Betlehemskyrkan sen fyra år tillbaka. Dream Orchestra är en speciell musikupplevelse. Här lär sig barn och ungdomar som kommer från flykt från krig och fattigdom eller annan utsatthet, att spela musik tillsammans. Ta chansen och upplev detta som en första inspiration på Musikkonferensen! 

Följ Musikkonferensen på Facebook!

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

musikkonferensen@equmeniakyrkan.se

Karin Bodell

Karin Bodell

Koordinator för kreativa uttryck Equmenia, projektledare Musikkonferensen,

karin.bodell@equmenia.se

Arrangörer

Arrangörer musikkonferensen -21

Seminarierna sker i samarbete med Bilda och rapporteras som folkbildning.