Publicerat 

Musikkonferensen -19

Musikkonferensen ´19

– Inspiration för sångare och musiker i Guds tjänst.

Välkommen till Musikkonferensen ´19 i Linköping Missionskyrka. 
Det här är en helg för dig som är musiker, sångare, lovsångsledare, körledare, dirigent, solist, organist, pianist, körsångare, barnmusikledare, medlem i musikrådet, orkestermusiker, gudstjänstledare… Alltså för dig som är engagerad i sång- och musikarbetet i din kyrka, ideell eller anställd.

Under Musikkonferensen får du möjlighet att inspireras samt fördjupas i dina kunskaper om sångens och musikens roll i församlingen.

Konferensen är uppdelad i två olika spår; Allmänna spåret och Körspåret. De båda spåren kommer att mötas och vara tillsammans i gudstjänst, seminarier och måltider. I anmälan väljer du vilket spår du vill gå och där gör du också dina seminarieval.

Allmänna spåret

I Equmeniakyrkans församlingar finns en stor musikalisk bredd. Oavsett vilken musikalisk bakgrund du har är du välkommen att vara med under denna helg. Praktiskt och teoretiskt handlar konferensen om teologi, enhet och mångfald. Går det ens?

Genom storseminarier, flera valbara seminarier, workshops, panelsamtal och gudstjänster är det här en helg du inte vill missa.

Körspåret

Det här spåret är för dig som vill sjunga i kör. Här kommer vi sjunga sånger av Tomas Boström, alla i nya körarrangemang. Vi kallar materialet för Tomas Epistlar och alla sånger utgår ifrån söndagarnas episteltexter. Bland arrangörerna finns Carin Åkesson, Johanna Fridolfsson, Sven Fridolfsson och Martin Åsander.

Mer om varje spår ser du under respektive program.

Konferensen arrangeras av: Equmeniakyrkan, Equmenia, Equmeniakyrkans sångarförbund, Studieförbundet Bilda samt Missionskyrkan i Linköping.