8 mars! Har kristen tro historiskt varit bra för kvinnor?

Jag tror att kristen tro är bra för alla människor. Kristen tro är tron på att det finns en Gud som skapar och upprätthåller hela världen, som älskar alla människor och vill relation med varje människa utan undantag.

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 mars, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag tror att kristen tro är bra för alla människor. Kristen tro är tron på att det finns en Gud som skapar och upprätthåller hela världen, som älskar alla människor och vill relation med varje människa utan undantag. Alla är gjorda för relation till Gud, till varandra och till liv i samklang med jorden. Våra hjärtan är oroliga tills de finner vila i Gud. Alla Abrahamitiska religioner tror att Gud är rättfärdig och vill rättvisa. Kristna tror att Gud arbetar för hela skapelsens frälsning. Shalom betyder fred, helhet, välbefinnande, blomstrande… Gud vill shalom. Det är klart att det är bra för kvinnor. Kvinnor tillhör ingen särskild kategori utan är också människor.

Kristna tror att Gud blivit konkret i Jesus, att Gud i sig själv är inbördes relation och i ständig utsträckning av sig själv. Vi tror att Gud tömmer sig själv för att dela allt med sitt du – som är allt det som Gud skapat och älskar. Så älskar Gud att Gud vill dela allt med oss att Gud blir kropp i Jesus. Gud kan inte sitta med armarna i kors och titta på när vi exploaterar, förnedrar, säljer varann som sexslavar, jagar varann på gröna linjen eller väntar in varann i en busskur, när vi luras över nätet och säger att vi är en fjortonårig tjej som vill bli kompis fast vi egentligen är vuxen och allt vi vill är att äga och förgöra, ha sex.

Gud blir människa för att dela, känna, älska men också för att bekämpa och besegra ondskan. Jesus var revolutionerande. Vi har vant oss vid berättelserna och ser inte längre det omstörtande i att exempelvis beskriva sig som en herde som letar upp ett lamm. Vi tycker det är gulligt … Men vem är motsvarande herden och lammet idag? Kanske den gode SL-föraren som stannar tåget i tunneln när hen fått larm om att en HVB-placerad ung tjej avvikit och nu befinner sig någonstans i tunnlarna. ”Vad tror ni – lämnar inte SL-föraren sitt tåg och ger sig ut för att leta efter henne som har rapporterats försvunnen? Föraren gläder sig mer när hen hittar henne än över de som sitter kvar i vagnen.”

Jag tror Jesus var bra för kvinnor, för alla de som var som folk är mest. Inte så bra för de religiösa, inte för de mäktiga männen. De första kristna betraktades som farliga av en anledning. De var ett hot mot ordningen. Jesus umgicks med kvinnor, slavar, syndare, prostituerade (sic!), tullindrivare, Samarier… Jesus festade, rörde vid de pestsmittade, protesterade mot förtryckarna osv. De första uppståndelsevittnena, evangelisterna, var kvinnor… Men redan inom NT sker förskjutningar… kvinnan som smörjer Jesus till kung i Markus 14.9, utför en profetisk handling – blir i Lukas 7 en synderska som behöver bot…

Historiskt har kristen tro varit både bra och dålig. Kristen tro har fungerat som statsreligion, har präglats av dualistisk filosofi… har legitimerat korståg under medeltiden och mot muslimer idag. Motiv har använts för att tysta kvinnor, mana till underkastelse, att förlåta förövare… att bära sitt kors. Kristen tro har använts för att dölja förtryck, legitimera våld. Kroppsfientligheten i mycket av kristen tro är ett problem. Över-underordningen och en ambivalent syn på sexualitet och lust likaså, även för män och pojkar är allt detta såklart destruerande.

Samtidigt har kristen tro bemyndigat, fungerat befriande, som en kraft under slaveriet i USA. Sångerna om Gud som befriare ur slaveri gav kraft. I Sydafrika, Latinamerika har befrielseteologiska tolkningar av kristen tro fungerat befriande, i Sverige gick Equmeniakyrkans bildarsamfund före i att ge kvinnor rösträtt i församlingsmöten osv. Vi ordinerade kvinnor till pastorer från allra första början.

Det finns mycket att säga. Det är både och. Vi borde oftare fråga oss: Vad skulle Jesus gjort?

Sofia Camnerin
biträdande kyrkoledare

#feminism #kristentro #equmeniakyrkan #8mars