Gunilla-Vesna-Bun

Gunilla & Veasna Bun


Vi heter Gunilla och Veasna Bun och bor i Borås sedan fem år tillbaka. Under större delen av vårt gemensamma liv har vi arbetat inom kyrkan och olika organisationer med utvecklingsarbete i Kambodja. För fem år sedan flyttade vi tillbaka till Sverige när vår dotter Naomi skulle börja gymnasiet. Vi har hela tiden hållit dörren öppen för att åter arbeta som missionärer.

Gunilla: Jag är uppvuxen utanför Borås och var under min uppväxt med i Toarps missionsförsamlings barnverksamhet. När jag var 15 år blev jag frälst och gick med i församlingen som både jag och min man fortfarande är medlemmar i. Efter gymnasiet gick jag en lärjungaskola i Amsterdam där jag kände en kallelse till att bli missionär. Jag läste till sjuksköterska i Jönköping och efter jag var färdig med utbildningen började jag söka till olika organisationer där jag kunde använda mina kunskaper som sjuksköterska. I juni-93 kom jag till Phnom Penh, Kambodja där jag först läste khmer och också träffade Veasna. Sedan dess har jag jobbat mestadels ute i provinserna med bl a minoritetsfolk i nordöstra delen av Kambodja. Jag har arbetet som sjuksköterska och haft ledarpositioner i olika hälso-, utvecklings- och utbildningsprojekt. Jag är aktiv i missionsrådet i min hemförsamling och har det senaste året varit med som en av Equmeniakyrkans missionsambassadörer.

Veasna: Jag är född i Phnom Penh, Kambodja och bodde där tills Röda khmererna tog makten 1975. Under deras styre hade vi alla i landet några svåra år då familjer splittrades och många dog av sjukdom men många avrättades också anklagade för att vara fiender till staten. Under många år även efter kriget var all religion förbjuden men i slutet av 80-talet lättade det något. Min morbror kom och visade Jesus-filmen i byn där jag bodde och jag förstod att Jesus är vägen, sanningen och livet. För att bättre kunna dela de goda nyheterna sökte jag till Phnom Penh Bible School när det öppnade igen 1992. Efter tre år började jag jobba som pastor i en församling strax utanför Phnom Penh men slutade efter ett år för att åka till Sverige och gå en lärjungaskola innan vi gifte oss. Jag har tillsammans med min fru arbetat under fyra perioder i Kambodja. Jag har arbetat med församlingsrelaterat arbete utifrån min pastorsutbildning och med olika pastorala funktioner i andra organisationer. Som en del av mitt arbete har jag också arbetat med personalvård för de lokalanställda där konfliktlösning på biblisk grund varit en del. Jag har också varit med och undervisat om barns rättigheter och Child Protection Policy. Under de perioder vi varit i Sverige har jag läst svenska, jobbat på slakteri och har nu de senaste fem åren jobbat inom barnomsorgen i Borås stad. Jag är medlem i Equmeniakyrkan i Toarp och är aktiv på olika sätt. Bl a har jag under en period varit med i styrelsen.

Som tidigare nämnts har vi varit fortsatt öppna att åter jobba inom missionen och när vi läste annonsen där Equmeniakyrkan sökte missionärer att arbeta med karenerna i Thailand kände vi båda att detta kanske skulle vara ett uppdrag där våra erfarenheter och kunskaper skulle kunna vara till nytta. Vi ser fram emot att åka till Thailand och jobba tillsammans med karenerna.