Aktuellt om Ensro

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 april, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ensro lägergård, belägen strax norr om Rättvik, i Dalarna är en enklare lägergård, huvudbyggnad med självhushåll och matsal, kapell och ett antal rum samt stugor med sängplatser.

Gården lämpar sig väl för föreningsläger och hajker eller församlingslägret. Gårdens yta är så pass stor att det går att anordna ett mindre scout- eller tonårsläger.

Equmenia Mitts och Mellansvenska distriktet av SMK/SMUs arbetsutskott har under hösten och vintern 2013-2014 fört diskussioner om ett överförande av Ensro lägergård till Equmenia Mitt.

Mellansvenska distriktet av SMK/SMUs årsmöte i Bollnäs den 22 mars, godkände distriktsstyrelsens förslag om gåvohandling, nya stadgar för föreningen, och medföljande fondmedel till Equmenia Mitt.

Överförandet av gård och fondmedel från Mellansvenska distriktet av SMK/SMU till Equmenia Mitt kommer att ske den 1 januari 2015.

Ensro lägergård är en förening som är underställd Equmenia Mitts regionstyrelse. Det är alltså regionstyrelsen som väljer styrelse för föreningen och också beviljar den ansvarsfrihet. Dessutom fastställer regionstyrelsen varje år en uppdragsbeskrivning för föreningens styrelse.

Föreningens verksamhetsredovisning och räkenskaper kommer att presenteras på Equmenias regionstämma som rapporter för information, dock utan beslut.

 

Equmenia Mitts regionstyrelse

 

Nanok Stagnell

Regionordförande