Allt du kan

Någon gång i mitten av 1700-talet höll John Wesley, Metodistkyrkans grundare, en predikan om pengar. Det låter kanske som väldigt längesedan och irrelevant för oss idag? Jag menar att John Wesley hade något att säga som är relevant också idag. Hans predikan skulle kunna sammanfattas med orden ”Gain all you can, save all you can, give all you can”. Tjäna, spara och ge allt du kan.

När vi snart kliver in i fastan så ekar de här orden i mig. Vi är några av de rikaste människor som någonsin levt. Såväl historiskt som globalt. Vanliga medelinkomsttagare i vårt land ligger högt i det globala snittet. Vi behöver utmanas av orden från John Wesley. Fastan skulle kunna vara ett tillfälle då vi får ta ett steg tillbaka och förstå vårt eget sätt att leva. Jag vet inte säkert vad han menade med att tjäna så mycket du kan, och kanske inte heller av spara allt du kan. Men att ge allt du kan, det förstår jag, och det utmanar mig. Dessutom vet jag att den unge Wesley var fattig. Inte minst genom sin omfattande bokutgivning, särskilt hans översättningar av kyrkofäderna, kunde han ha blivit en förmögen man. Men hela livet levde han på 20 pund, och gav bort alla övriga pengar. Wesley läste sin Paulus, som skrev i Romarbrevet: ”Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra.” Rom 13:7-8.

Våra resurser, rätt använda, kan vara en gåva. I händerna på den som kallar sig kristen, menar Wesley, borde ekonomiska resurser leda till mat för de hungriga, dryck åt de törstiga och kläder för de nakna. Och så levde han själv.

Fastan handlar om att analysera och genomskåda verkligheten och förstå den. Vi behöver inse vårt ansvar, och vår skuld. Det finns kunskap som vi kan ta till oss utifrån. Där finns grafer över vår konsumtionstakt, hur vårt sätt att leva påverkar skapelsen och hur våra medmänniskor i andra länder drabbas. Den typen av fakta är viktig att ta till sig.

En annan typ av kunskap är förståelsen. Varför lever jag som jag gör? Varför spenderar jag pengar på saker jag inte behöver? Varför är jag så snabb att jämföra mig med andra? För att svara på sådana frågor krävs mer än bara fakta. Då krävs just förståelse.

John Wesley poängterar i sin predikan att materiellt välstånd inte är fel. ”Kärleken till pengar, som vi vet, är roten till allt ont, men inte pengarna i sig själva!” skriver han med referens till 1 Tim 6:10. Våra resurser, rätt använda, kan vara en gåva. I händerna på den som kallar sig kristen, menar Wesley, borde ekonomiska resurser leda till mat för de hungriga, dryck åt de törstiga och kläder för de nakna. Och så levde han själv.

Den här fastan har vi valt att fokusera på samma tre fokusområden som i vårt temaår. Klimatet, internationell mission och bibelläsning. Be och fundera på hur du kan använda fastan för reflektion och förståelse. Faktakunskapen har de flesta av oss redan? Insikten om att vårt sätt att leva påverkar skapelsen, våra medmänniskor runt hela jorden och vår relation med Gud, hur har vi det med den?

Min bön är att årets fasta skulle leda till en djupare förståelse. Förståelse för varför det är viktigt hur vi använder våra resurser. Att leva med den medkänsla som gör oss till människor. Allt vi kan. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till andra och varandra.

Lasse Svensson, kyrkoledare

Här kan du läsa mer om fastan

Hela John Wesleys predikan kan du läsa här