Ämbetet

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 september, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sitter på tåget från Sthlm där jag träffat Rådet för Tjänsten som Ordinerad inom Metodistkyrkan. 

Metodistkyrkan har ordningar för ”allt” och enkelt uttryckt kan man säga att den som önskar bli pastor i Metodistkyrkan skall första ha en kallelse (såklart) och sedan bli rekommenderad av en lokal församling där man såklart också är medlem. För att kunna bli kandidat till tjänsten som ordinerad skall man ha varit medlem i metodistkyrkan i två år (tror jag det är…). Därefter skall man fullgöra sina studier (master tex). Efter att ha varit kandidat i minst två år och klarat sig igenom olika tester och intervjuer och lämnat in uppsatser osv kan man röstas in som provmedlem i Årskonferensen (efter rekommendation av RTO). Efter att sedan ha varit provmedlem i två år kan man röstas in som äldste i full förening med årskonferensen och då också ordineras. Sen är man pastor/präst. Och detta var alltså enkelt uttryck och trots att jag funnits i kyrkan hela mitt liv, varit pastor i 13 år och varit distriksföreståndare har jag säkert fel på någon punkt i uppräkningen ovan. 

Från MK håll har det höjts en del ögonbryn när man i remissen läser att ”vem som helst”(så står det ju iofs inte…) nu får förvalta sakrament. Eller att man skall tillhöra en församling och inte vara medlem av årskonferensen – var har man då sin identitet som pastor? För många andra jag möter är detta självklarheter och – som någon jag mötte uttryckte det: ”Jag skulle aldrig drömma om att lysa välsignelsen över församlingen och säga Herren välsigne dig… utan jag läser självklart alltid Herren välsigne oss…” Det är stor skillnad kring hur man ser på pastorn och ämbetet i de olika samfunden, om man generaliserar. 
Inom MK har alla pastorer närvaroplikt på Årskonferens och på pastorsdagar. Så är det inte inom tex SMK där pastorer alls inte självklart åker på Kyrkokonferensen – om inte det är nån särskilt brännande fråga som senast… 
Jag skulle gärna se att pastorn var ett av de två ombud som GF-församlingarna skickar till kyrkokonferensen. Men så står det inte i remissen… 
/L