Andakt i Allhelgonatid

Andakt i Allhelgonatid

Snart är det Allhelgonatid, och här vill vi dela en andakt som det är fritt att använda. Här finns sånger, böner och texter att hämta inspiration från. Använd materialet som det är eller delar av det.

Materialet ligger på Brukssångers hemsida som alla kan använda.