Andakter i sommartid

Med önskan om en hoppfull sommar, mitt i en pandemi. Här erbjuds du ta del av ett andaktshäfte som vill gå tillsammans med dig genom sommartiden. Varje söndag får du ta del av bibelord, reflektion, bön och musik. Materialet är framtaget av Filip Nordin, Markus Landgren och Gustav Gillsjö och de skriver:

”I kyrkoåret befinner vi oss nu i Trefaldighetstiden, en tid som, passande årstiden, handlar om den växt och mognad vi får förvänta oss hos den som sitter vid Jesu fötter. En plats där vi låter oss exponeras för hans omsorg, närhet och undervisning.”

Utdrag ur ”Andakter i sommartid”

Materialet skapades för att skicka ut till församlingen, med särskild tanke på de som i nuläget inte kan mötas som vanligt. Då många befinner sig i liknande situationer delas materialet vidare även till alla som är intresserade. Du hittar materialet här:

Vill du tipsa om annat material som kan komma flera till del i dessa speciella tider – hör av dig till regionspersonalen.