Anmäl dig till vårens bibelskola ”Bibelskolan Dela” i Sundsvall

Jesus uppmanar oss att ”göra alla folk till lärjungar” i Matteus 28:19. Just nu växer våra församlingar tack vare människor som kommit från andra länder.

Klassrummet - Bibelskolan Dela

Många har en längtan att dela tron med nya människor och att vara med och bygga upp sin egen församling utifrån sina nådegåvor. Därför finns Bibelskolan Dela för att träna på dessa saker, både för personer som varit kristna länge och för dem som är nya i tron.

Broschyren för information och anmälan.

Kontaktperson

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se