Ansök om församlings- och lokalupprustningsbidrag

Kvinna med laptop, penna och papper

Observera att ansökningarna i år ska vara Equmeniakyrkan tillhanda senast 15 maj!

Senast fredagen den 15 maj ska ansökningarna vara inne för lokalupprustningsbidrag, och för det församlingsbidrag som Equmeniakyrkan under 2021 fördelar till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften, samt genom avkastning av olika fonder. Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidrag. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna.

Det finns olika sorters bidrag att söka:

Församlingsbidrag

Ändamålet kan vara ett projekt eller en verksamhet som innebär kostnader för lön, verksamhet eller andra omkostnader. Kriterierna är indelade i två kategorier, som dels avser bedömning av ändamålet och dels bedömning av mottagaren.

Läs mer om församlingsbidrag och hitta ansökningsblanketter här.

Lokalupprustningsbidrag

Bidrag från Lokalupprustningsfonden och Nybyggarupprop
Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från Nybyggarupprop och från Lokalupprustningsfonden. Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler. Det går att söka Nybyggarupprop direkt, men fördelningsrådet kan också besluta att ge det till en församling som söker lokalupprustningsbidrag.

Läs mer om lokalupprustningsbidrag och Nybyggarupprop, samt hitta ansökningsblanketter här.

Lokalbidrag, samt Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning
Bidrag för lokaler kan även sökas från SST/Myndigheten för stöd till trossamfund.
Observera att ansökningar ska vara SST tillhanda senast 31 mars!

Läs mer och sök bidrag på SST:s hemsida här.

Bidrag för församlingsgrundande arbete

Att skapa och ge rum för nya församlingar är ett av de övergripande målen för Equmeniakyrkans arbete. Vi vill inspirera lokala församlingar till församlingsgrundande initiativ, genom förmedling av kunskap och handledning och ekonomiska resurser. Utgångspunkten i Equmeniakyrkan är att lokala församlingar grundar nya församlingar.
Det är fyra ansökningsdatum varje år: 30 april, 31 augusti, 15 november respektive 31 december 2020.

Läs mer om församlingsgrundande arbetet här.

Ge ditt stöd via Nybyggarna

Enskilda eller församlingar kan ge en gåva till Nybyggarna. Som nybyggare får du 2-3 utskick varje år, via e-post eller brev, med information om lokala projekt som behöver ditt stöd. Du väljer själv vid varje tillfälle, om du vill stödja projektet eller inte. Det kan vara en församling som behöver bygga ut sin kyrka eller som bygger nytt. Det finns drygt 5000 Nybyggare!

Läs mer om Nybyggarna här.

Eva Danneholm

Eva Danneholm

Handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag

08-580 031 25

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se