Apg29 Pionjär och Sverigeresan

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för Apg29 Pionjär och Sverigeresan den här veckan.

Sedan 2004 har Apg29 funnits som ett redskap och en mötesplats för unga att leva tillsammans och formas i tro och lärjungaskap, tillsammans med deltagare och ledare från olika länder och kulturer.

2009 startade ”Apg29 Pionjär”, då under namnet ”Våga Tro”, med fokus på mission och pionjärt arbete i Sverige. I arbetet ingår bland annat att följa upp de som deltagit på Apg29 och som nu önskar att fortsätta ett liv i lärjungaskap och mission på hemmaplan. På Apg29 Pionjär lever ungdomar i mindre team och får där öva sig i att tjäna i församlingar som eftersträvar ett pionjärt tänkande utifrån att de är sedda av Gud. Här får deltagarna leva med och lära, genom att både följa och själva utmanas att tänka nytt när det gäller att nå ut med Guds omsorg och budskap i Sverige.

Till hösten genomför nu Apg29 Pionjär ”Sverigeresan” där ett team på 4 till 5 personer reser runt i Sverige, från Helsingborg i syd till Haparanda i norr. Teamen planerar att vistas två veckor i var och en av Equmeniakyrkans sju regioner. Resan kommer ha en evangelistisk prägel och vår bön handlar om genuina möten där Gud får verka.

Sverigeresan planeras och genomförs i nära samarbete med Equmeniakyrkans regioner och utgår från de behov och möjligheter som de olika regionerna sett och ser. De yttre formerna för detta kan variera med allt från ”pannkakskyrka” till scoutsamlingar och vanliga söndagsgudstjänster.

Mitt i allt detta är teamets uppgift och längtan att möta människor, se och lyssna till dem med Guds kärlek samt att vara beredda att ge av sina liv och sin tro i varje möte.

Var gärna med oss i bön under hösten, att det får ske äkta möten, där Guds ande bidrar med frihet och trons glädje till individuella människor och gemenskaper, och där också nya personer får komma till en personlig tro på Jesus Kristus och bli en del av Guds församling.

Det finns fortfarande en plats kvar. Den som är intresserad är välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifter och mer information om Sverigeresan finner du på https://equmenia.se/apg29/sverigeresan.

Emanuel Bratt
Koordinator för Apg29 Pionjär och Sverigeresan