Årets sista hälsning och rapport från kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund skickar en hälsning och rapport från kyrkostyrelsens sammanträde i början av december 2021.

Mötet hölls digitalt och saker som behandlades var bland annat fortsatt uppföljning från Kyrkokonferensen, rekryteringsfrågor och nya organisationen.

Våra nationella och internationella enheter rapporterade om genomförda satsningar och vad som är på gång framöver. Och det togs ett flertal beslut om bland annat ekonomi, färdplan, verksamhetsplan, Enskilda högskolan och nästa Kyrkokonferens.

Kyrkostyrelsen, genom Kerstin Torkelsson Enlund, önskar alla Guds rika välsignelse och en fin jul.