Asylmanifestation i Torsby

Publicerat 

asylmanifestation”Riv lagen, inte familjer”- en manifestation för en ny generös asyllag

Så här skriver pastor Eva-Lena Gustavsson, från fredagens manifestation, 16 september:

– Eva-Lena! Finns det pengar vi kan söka för att åka till Stockholm och demonstrera på Mynttorget mot den nya lagen?

Ja, den frågan ställdes av Ahmed och hans bror Muhamad till mig som är pastor i Missionskyrkan i Torsby men också socialdemokratisk politiker.  

– Kanske det, sa jag, det måste vi fråga församlingens styrelse.

Killarna har varit med i vår Ukulelegrupp i kyrkan sedan de kom för ca ett år sedan i höstens stora flyktingström. Nu visade det sig att det inte bara var de två som vill åka iväg, utan minst ett 25-30 tal asylsökande på olika anläggningar i vår kommun. Vi började fundera på vad vi skulle kunna göra lokalt istället. Frågan ställdes till flera kyrkor o organisationer om intresse fanns att göra en egen manifestation, här i Torsby. Vi fick ja på frågan och Missionsförsamlingen, Pingstförsamlingen och Röda Korset tillsammans med asylsökande började planera. Polistillstånd söktes, affischer gjordes och skyltar skrevs, ljudanläggningen bokades, annons beställdes, ett evenemang lades upp på facebook och budskapet om ett arrangemang började spridas på olika sätt

Samtidigt fördes samtal om vad som är skillnad mellan en demonstration och en manifestation, om det är farligt att göra något, om Torsbyborna skulle angripa oss som medverkade. Ja en massa funderingar fick vi anledning att samtala om i våra förberedelser. Vi genomförde manifestationen med i första hand Röda Korsets slogans ”Riv lagen, inte familjer” och hade noga planerat vad vi kunde skriva på våra skyltar. För att bli trovärdiga skulle det vara en manifestation för en ny generös asyllag, inte mot de politiker som beslutat om den nya lagen i riksdag och regering.

Manifestationen genomfördes i vackert septemberväder samma vecka som Riksdagen hade sitt högtidliga öppnande i Stockholm. Många asylsökande och svenskar slöt upp och eftersom Tingshusparken ligger mitt i Torsby centrum så var det många som såg oss. Trots att några försökte störa oss blev hela arrangemanget mycket lyckat. Vi hade planerat manifestationen och mingel i parken 14-17 med tal och sång kl 15 av mig och asylsökande. Här några bilder från oss.

Här min apell vid manifestationen:

APELL VID MANIFESTATION FÖR EN GENERÖS ASYLLAG

2016-09-16 Tingshusparken i Torsby

 

65 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i världen. Röda Korset, kyrkorna och många fler organisationer finns på plats längs hela flyktvägen.

För ett år sedan kom historiskt många människor till Sverige för att söka asyl. Många av er som är här idag har fått vänta alldeles för länge på besked på om ni får stanna eller inte.

Sverige har idag gått från att vara ett land som solidariserat sig med världens flyktingar till att lägga sig på lägsta EU-nivå i asylpolitiken. Gränserna har stängts, murar byggs i EU.
Nu gäller det att orka ta nya tag och se till att den eländiga lagen blir så kortvarig som möjligt.
Så vi kräver: Öppna muren – gör en human flyktingpolitik självklar igen!

Besluten som riksdagen och regeringen fattat har kraftigt försämrat möjligheterna för människor på flykt att få skydd, det riskerar arbetssituationen för asylsökande, förvärrar för barn som flyr och splittrar familjer.
Så vi kräver: Avveckla lagen snarast!

Vi måste åter skapa en ny human svensk flyktingpolitik! En politik som ger alla människor chans att bidra till vårt välfärdssamhälle, inte stängas ute från det. Som förstärker medkänsla och solidaritet, inte sätter murar runt den. Sverige kan bättre, mycket bättre! Samtidigt måste det klargöras att EU inte kan förlita sig på Sverige – alla medlemmar i EU måste ta ett långt större ansvar och pressas hårdare för att leva upp till den gemensamt beslutade asylpolitiken.

Vi som är här idag kräver att:
– De tillfälliga uppehållstillstånden på tre år tas bort
för de skapar osäkerhet, lidande och försvårar integrationen
– Barnperspektivet stärks. Barn drabbas hårdast när familjer splittras. Rädda Barnen bedömer att med de nya reglerna kommer upp till två tredjedelar av barnen som fått uppehållstillstånd inte ha rätt att återförenas med sina föräldrar och syskon . Barnets bästa måste vara vägledande vid all tillståndsprövning; barns asylskäl ska utredas individuellt och barn ska inte placeras i utlänningsförvar.
Kvinnoperspektivet måste stärkas. Den bristande möjligheten till anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd hotar förvärra situationen för utsatta kvinnor här och i hemländer, Kvinnor hotas att drabbas dubbelt, bl a genom att invandrade kvinnor ofta har större svårigheter att få anställning. Kvinnor på flykt som utsatts för sexuellt våld och trauma måste också få snabbare hjälp än de får idag.
-Att de oseriösa arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja systemen stoppas. Att nyanlända immigranters rättigheter stärks.
Den nya lagen tillåter endast permanenta uppehållstillstånd till dem med anställning och ställer högre krav på egen försörjning. Detta öppnar upp för en marknad för falska anställningar och en situation där arbetstagare tvingas acceptera sämre villkor i rädsla för att inte bara förlora jobbet, utan också utvisas. Detta måste förhindras!

Så därför kräver vi en mer generös asyllag!
Att lagen rivs upp så snart som möjligt! Att permanenta uppehållstillstånd, rätten till familjeåterförening och rätten till sista länken-återförening ska återinföras som tidigare
.

Tack för ordet! /Eva-Lena Gustavsson, Pastor i Missionskyrkan, Torsby