Asylrättscentrums Analys av Tidöavtalet

En granskning av Tidöavtalet ur ett migrationsrättsligt perspektiv

Vad innebär förslagen i Tidöavtalet ur ett migrationsrättsligt perspektiv? Vad kan konsekvenserna bli för de människor som söker asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige?