Återplantering både här och där

spanien_raul-och-janet_700

Ladda ned pdf

 

Raúl och Janet har flyttat över hundra mil från församlingsplanteringsarbete till återplantering, och gör en resa från Spaniens nordvästra hörn ner till Medelhavskusten. Runt omkring dem talas nu inte bara en för dem främmande dialekt, utan faktiskt ett annat av Spaniens fem språk, och även sönerna får byta galiciska mot valencianska i skolundervisningen.

Familjen Raúl Sancho och Janet Manzo med sina båda pojkar, Jonatan 13 och Samuel 11 år, är den nya pionjärpastorsfamiljen i Altea. Genom sin bakgrund representerar de kombinationen av Spanien och Latinamerika, ungdomlighet och mognad. Nu tar de över från församlingsledare som efter decenniers möda i hög ålder nu lämnar stafettpinnen till andra arbetare på ett missionsfält som utmanar det mesta hos missionsarbetare.
Återplantering av församlingen i Altea, Spanien är ett av Equemniakyrkans nya spännande uppdrag i världen, som innehåller flera olika ingredienser; samverkan mellan systerkyrkor och återplantering som nytt begrepp i både Sverige och i Spanien, nya missionsarbetare kommer i funktion och människor kommer till tro när församlingen växer igen!
Vitaliseringen för med sig föryngring och nytt liv och ”återplantering både här och där” blir ett lysande exempel på hur tidigare uppdelning mellan nationellt och internationellt missionsarbete nu suddas ut.
Spanien hamnar på nytt på missionskartan och landet får ett nytt ansikte som sträcker sig långt bortom turistfasaden som de flesta svenskar mestadels förknippar områdena i sydeuropa med.
Vår egen kontinent är en av de största missionsutmaningarna idag och nu finns möjligheten att stödja det nya missionssamarbetet. Guds mission är en gemensam mission mellan systerkyrkor. Tynande församlinsplantor blomstrar och får nytt liv!

Krister Gunnarsson, missionsarbetare i Spanien

Fler berättelser