Att ha rätt till hälsa och liv

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot samhällen, men allra hårdast mot de allra fattigaste. Equmeniakyrkans samarbetsorganisation Fellowship of Middle East Evangelical Churches (FMEEC) har under hela Syrien-krisen arbetat med nödhjälp i form av mat, vatten, filtar och mediciner för de allra fattigaste familjer i Syrien som är flyktingar i sitt eget land. Där dessa människor har haft arbete, så har det till största delen varit daglöningsarbeten dvs man ställer sig i kö på morgonen och får sin lön efter avslutat dagsverke. Dessa inkomster har försvunnit i takt med att flera länder gjorde stora nedstängningar för att stoppa spridningen av covid-19 under våren och sommaren. I samband med att matpriser har skjutit i höjden och att det syriska pundet nu är i fritt fall, så är den dagliga försörjningen en stor utmaning för dessa familjer.

Med stöd från Equmeniakyrkan så har FMEEC genomfört ett projekt där man distribuerat hygienpaket med tvål, schampo, tvättmedel, diskmedel, näsdukar, handsprit och information till de allra mest behövande familjerna i åtta olika utsatta områden i Syrien. Dessutom har man distribuerat 1300 filtar till 650 familjer. Familjerna har valts ut efter tydliga kriterier. Det kan handla om att hushållet förestås av en kvinna eller ett barn under 18 (dvs att det inte finns någon familjeförsörjare), att någon i familjen har en funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom, att familjer har fått fly och starta om mer än en gång eller att familjen består av fler än sju medlemmar.

Sukaina och hennes man Mahmoud flydde från sin hemstad Raqqa efter att deras hem blivit förstört av IS 2014. De hamnade som internflyktingar i Homs, fick tag i en billig lägenhet och Mahmoud lyckades få ett arbete som kunde försörja familjen hjälpligt. 2017 hörde Mahmoud att förhållandena i Raqqa hade förbättrats och han återvände för att se om de kunde återvända. Men någonstans på vägen försvann han utan ett spår.

Kvar i Homs var Sukaina med sina sju barn i åldrarna 1,5 -10 år och dessutom hade hon sin funktionsnedsatta svärmor att ta hand om. Eftersom hon inte hade någon som kunde ta hand om barnen, så kunde hon inte hitta arbete utan allihop fick flytta till en mindre, omöblerad lägenhet. Sukaina använde upp sina små besparingar för att få mat till familjen och grannarna kunde sticka till dem lite mat emellanåt. Hyran fick hon hjälp med av sin svåger, men det fanns inga marginaler överhuvudtaget.

I början av 2019 så fick Fader Serjius från grekisk-ortodoxa kyrkan i Homs vetskap om familjen och deras belägenhet och han såg till att familjen kunde få ta emot månatliga matpaket för att klara sig. Under vintern fick de filtar för att klara kyrkan och våren 2020 såg också fader Serjius till att Sukaina och hennes familj blev registrerade som mottagare av FMEEC hygienpaket.

FMEEC arbetar hela tiden genom lokala församlingar och kyrkor som känner folket och deras behov väl. Att kunna satsa på långsiktiga relationer har visat sig viktigt eftersom människor får kraft när de får hjälp och blir sedda så att de i bästa fall också kan hjälpa någon annan. FMEEC tackar för allt stöd från Equmeniakyrkan.

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern, Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se