Att vara kyrka för utsatta

Vi möter utsattheten dagligen. Men hur finns vi som kyrka för de utsatta i vårt samhälle idag? En viktig fråga som diskuterades under en dag om diakoni i Nässjö missionskyrka.
– I kyrkan finns oftast bra kontaktnät, men de som söker sig till socialtjänsten har nästan aldrig det, sa Lotta Ottosson, familjehemssekreterare i Nässjö kommun.

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 mars, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi möter utsattheten dagligen. Men hur finns vi som kyrka för de utsatta i vårt samhälle idag? En viktig fråga som diskuterades under en dag om diakoni i Nässjö missionskyrka.
— I kyrkan finns oftast bra kontaktnät, men de som söker sig till socialtjänsten har nästan aldrig det, sa Lotta Ottosson, familjehemssekreterare i Nässjö kommun.
Den ser olika ut, men den finns runtomkring oss. Det kan handla om barn som lever i utsatthet, om människor i existentiell kris eller om tiggarna på våra gator. Den 22 mars samlades omkring 50 personer i Nässjö missionskyrka för att prata och lära mer om diakonala frågor, i och intill kyrkan.
Ann-Britt Grändemark, omsorgspastor i Nässjö missionskyrka och sjukhuspastor, utgick ifrån frågeställningen: Hur kan kyrkan bedriva en trovärdig diakoni i samhället idag?
– Utifrån mitt arbete ser jag att vi behöver samverka med andra aktörer i samhället, som exempelvis med socialen, skolan och vårdcentraler.
Hon konstaterade att kyrkan är bra på det goda samtalet, de existentiella frågorna gäller alla, och det är kyrkan bäst på att bemöta.
Lotta Ottosson berättade från sitt perspektiv som familjehemssekreterare, och om behovet av att hitta kontaktpersoner, kontaktfamiljer och kontaktfamiljer.
– I kyrkan finns oftast bra kontaktnät, men de som söker sig till socialtjänsten har nästan aldrig det.
Gunnel Noreliusson höll ett bibelstudium kring diakon och ställde i det tre frågor; vad ser du? (Ef 1:18) Vad vill du? Vad gör du? (Gal 6:2)
Deltagarna fick under dagen samtala och ventilera om hur det ser ut i de egna sammanhangen på olika platser.  Diskussioner som ledde till att idéer föddes. Den mest uttalade iden var ett önskemål om en själavårdskurs för vanliga församlingsarbetare, som en lekmannautbildning.

Tre diakoni_ny
Gunnel Noreliusson, församlingsutvecklare i Region Öst, Lotta Ottosson, familjehemssekreterare och Ann-Britt Grändemark, omsorgspastor i Nässjö missionskyrka och sjukhuspastor.

man-kopp_ny
Vi möter utsattheten dagligen. Men hur finns vi som kyrka för de utsatta i vårt samhälle idag?

diakonidag_lyssna
Idéer föddes i samband med diakonidagen i Nässjö. Den mest uttalade var ett önskemål om en själavårdskurs för lekmän.