Bara Markus

En populärvetenskapligt skriven bok om Markus som fungerar väl både som lärobok och som allmän orientering om Markusevangeliets innehåll och tolkningsproblem

I denna bok fokuserar författaren professor Lars Hartman på det budskap som evangelisten Markus en gång förmedlade till sina första läsare – eller snarare de första åhörarna. Det handlar således varken om hypoteser om innehållets förhistoria eller om den senare användningen och tolkningen av detta evangelium genom århundradena. Markusevangeliets text och författarens egen framställning är alltför värdefull för att glömmas bort. Faktum är att fokus på Markus kommunikation med sina samtida mottagare både gör oss uppmärksamma på deras historiska situation och underlättar tolkningen av texten i vår nutid.

 

Boken är populärvetenskapligt skriven och torde med sitt begränsade omfång (160 sidor) fungera väl både som lärobok och som allmän orientering om Markusevangeliets innehåll och tolkningsproblem. Med sin uppdelning i nio tydligt avgränsade kapitel är den också lämplig som samtalsunderlag för studiecirklar och liknande .

Om författaren av boken:

Lars Hartman, professor emeritus. Prof. i Nya testamentets exegetik vid Uppsala Universitet till 1995. Chef för Svenska kyrkans forskningsavdelning 1990 – 1995. Specialområden: apokalyptik, textlingvistik, läsarperspektiv.

Boken är utgiven av Eravnå Förlag (2018). ISBN:978 – 91 – 984017 – 0 – 7. Boken kan beställas direkt från Eravnå Förlag på följande adress: info@eravna.se och kostar 180 kronor. Porto tillkommer. Vänligen ange namn och post adress för leverans (och faktura).