From Markusåret för din grupp

Publicerat 

Medarbetardag med årsmöte i Söderhamn

Den 11 april samlades ca 25 medarbetare i Söderhamn från Region Mitt av Equmeniakyrkan och Equmenia till medarbetardag och årsmöte för medarbetarförbundet i regionen MAS. Dagen inleddes med en andakt av P-O Byrskog, vår regionale kyrkoledare som följdes av en teologisk reflektion kring sången, musiken och konstens plats i vårt möte med Gud. Ett uttryck …

Read more

Publicerat 

Guds rike är nära!

Markusevangeliet är relativt kort. Men budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde, Guds rike är nära! Men vem är denne Jesus som bjuder in till riket?

Read more

Publicerat 

Bibelläsningsplan

En bibelläsningsplan utifrån Markusevangeluet uppdelad i 87 delar. Varje del består av en reflektion av bibeltexten, en tillämpning och en bön.

Read more

Publicerat 

Måla med Markus

Skriv ut bibelorden och färglägg för dig själv eller tillsammans med andra. Passar för så väl vuxna som barn.

Read more

Publicerat 

Bara Markus

En populärvetenskapligt skriven bok om Markus som fungerar väl både som lärobok och som allmän orientering om Markusevangeliets innehåll och tolkningsproblem

Read more