From Markusåret för gudstjänsten

Publicerat 

Markusmässan

En nattvardsgudstjänst med mycket musik och som utgår från Markusevangeliets texter.

Read more

Publicerat 

Bildspel

Tre bildspel med utgångspunkt i Markus sång, Den lame mannen och Kvinnan med blödningarna.

Read more