Markusmässan

En nattvardsgudstjänst med mycket musik och som utgår från Markusevangeliets texter.

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 april, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

– en musikgudstjänst med utgångspunkt i Markusevangeliet

Sångerna i Markusmässan är hämtade från Brukssånger, Equmeniakyrkans samlade sångskatt. En del sånger är helt nyskrivna för mässan, andra har funnits i Brukssångers utgivning sedan flera år. Hela 14 olika sångskrivare är representerade, vilket ger sångerna deras olika karaktär.

Bibeltexterna är ett urval från Markusevangeliet, som presenteras på olika sätt. Övriga texter i mässan är tagna från Equmeniakyrkans kyrkohandbok eller är förfat­tarnas egna. Mässan är sammanställd av Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan, Anna Eriksson, diakon från Köping och Linda Claremar, pastor i Gredelbykyrkan, Knivsta.

Materialet till Markusmässan består av:

Markusmässans gudstjänstordning

med alla körsånger, för gudstjänstledare och körsångare. Häftet finns att köpa via Nya musik eller går att ladda ner gratis för Brukssångers abonnenter på brukssanger.se. Hur man blir abonnent finns att läsa på samma sida.

Nya musik

Brukssånger

Gudstjänstordning för gudstjänstdeltagare

med sånger och gemensamt lästa texter i nattvardsordningen.

Församlingsordning

Förbered Markusmässan

Ett materialhäfte med praktiska tips och förlagor.

Förbered Markusmässan

Stämövningsfiler

För att träna stämmorna (sopran, alt, tenor och bas) som finns i körarrangemangen i Markusmässans gudstjänstordning, kan du lyssna in dig på varje stämma var för sig.

Stämövningsfiler

Singback/bakgrunder

Musiken till sångerna, att använda som bakgrunder finns att lyssna på samt att ladda ner.

Singback

Inspelningar

Alla sånger finns att lyssna på i sin helhet på Soundcloud.

Soundcloud

 

Välkommen att fira Markusmässan!