Guds rike är nära!

Markusevangeliet är relativt kort. Men budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde, Guds rike är nära! Men vem är denne Jesus som bjuder in till riket?

Guds rike är nära! är en kommentar till hela Markusevangeliet skriven av prästen Anna Runesson. Så här beskrivs boken:

Markusevangeliet är det äldsta, kortaste och mest kärnfulla av de fyra evangelierna. Det kännetecknande för detta evangelium är att det drar oss med i en medryckande skildring av hur Jesus förlåter syndarna, befriar de bundna och botar de sjuka, och hur han utmanar sina lärjungar att följa med på vägen till Jerusalem. Budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde, Guds rike är nära! Men vem är denne Jesus som bjuder in till riket? Och vad innebär det egentligen att följa honom?

Detta är den nionde boken i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap. Läs mer om hela serien www.nyatestamentetsbudskap.se/

Här kan du beställa boken:

Guds rike är nära!