Bokhyllan och förstoringsglaset

Metodik för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln. Ledarhandledning med kopplingar till Markusevangeliet.

Metodik för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln. Ledarhandledning med kopplingar till Markusevangeliet.
Genom Bokhyllan och förstoringsglaset ger vi rum för ett möte med Bibeln tillsammans över generationsgränser. Det här är ett samarbete mellan Navigatörerna, Bilda, Equmeniakyrkan och Equmenia, där målet är att fler, med hjälp av Bokhyllan och förstoringsglaset, ska få en relation till Bibeln, både som en karta och som en lins genom vilken vi ser världen. Genom denna metod utmanas vi inte bara att förstå Bibeln, utan också att ta steg i att älska Gud, skapelsen, oss själva och andra.