Bättre och fler församlingar

Så kan man uttrycka målet för Equmeniakyrkan. Genom församlingsutveckling arbetar vi för att fler församlingar ska bli bättre och mer välfungerande/välmående. D v s att bättre harmonisera med den funktion och det uppdrag som Gud gett församlingen

 

Så kan man uttrycka målet för Equmeniakyrkan.  Genom församlingsutveckling arbetar vi för att fler församlingar ska bli bättre och mer välfungerande/välmående. D v s att bättre harmonisera med den funktion och det uppdrag som Gud gett församlingen. Helt enkelt att stora och små församlingar, på ett för vår tid relevant sätt, sprider det glada budskapet om Jesus som frälsare och vän.

Det behövs fler missionella församlingar som finns till för människor som ännu inte har en tro eller församlingsgemenskap.
Målet de närmaste åren är att se fler nya människor komma till tro och församlingsgemenskap. Detta är inte enkelt och därför erbjuds varje församling handledare som stödjer församlingarnas förnyelse och växt.

Vi skulle kunna vara nöjda med att bara stödja och försöka förbättra det vi redan har.
Men det finns gott om plats för fler församlingar och fler behövs!  I vår region finns flera städer där vår kyrka (ja alla kyrkor tillsammans) bara når en ytterst liten del av befolkningen.
I Region Svealand finns dessutom hela geografiska områden, ex Bergslagen, samt vissa delar av Värmland och Sörmland, där kristen närvaro idag är oerhört mycket svagare än för 50 år sedan.
Därför vill Equmeniakyrkan medverka till att nya församlingar bildas som kan nå människor som de befintliga församlingarna inte når.

För att stödja församlingsplantering och nya initiativ har vi glädjen att till hösten 2019 få Rickard Lundgren med i arbetslaget på Regionkontoret. Hans uppgift som samordnare för församlingsplantering blir att på olika sätt arbeta för att Equmeniakyrkans mål om 50 nya församlingar till 2025 kan bli verkligt och att några av dessa kommer finnas i region Svealand.

Rickard ingår i en ”regional pionjärgrupp” som fokuserar på församlingsplantering.  I gruppen finns också Göran Kilström  Visnum,  Joel Backman Eskilstuna, Emelie Gunnarsson Västerås,  Martin Lindé Örebro,  Niklas Lindén Brunskog, Helen Friberg, Stefan Klingberg.

Vi kan och behöver hjälpas åt. Några kan bli moderförsamlingar och många kan stödja nya gemenskaper på olika sätt. Och obs! man behöver inte vara en stor församling för att bli moderförsamling! Också det kan vara en utmanande och vitaliserande uppgift!

De som vill veta mer om församlingsutveckling eller har tankar, förslag och frågor kring församlingsplantering…
Hör av er till oss på Regionkontoret!

Rickard Lundgren