Be för Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville (EEC)

Inom vår samarbetskyrka EEC i Kongo Brazzaville pågår sedan en tid tillbaka en intern konflikt, där kyrkoledaren finns i centrum. Det har lett till att kyrkostyrelsen sammankallade tidigare i höst ett s.k. synodalråd som förbereder kyrkokonferensen. Där var vice-kyrkoledare Loko Elenga med, men inte kyrkoledare Moukala. I övrigt var nästan alla där som kallades. I det mötet beslutades att ta ifrån Moukala sin beslutsrätt för samfundet och ge det till vice-kyrkoledaren. Man beslutade också att genomföra en synod (motsvarande kyrkokonferens) med tillhörande samlingar 8-15 november för att välja ny kyrkoledare. Moukala kan inte väljas eftersom han har suttit den maximala mandatperioden.

Under den gångna helgen skickade kyrkoledare Moukala ut ett brev till församlingarna där han bland annat meddelar att han återupptar sina funktioner, som han menar har tagits ifrån honom på ett sätt som strider mot reglerna. Han meddelar också att han beslutar att ställa in den planerade synoden. Vice kyrkoledaren och styrelsen har dock bekräftat att synoden kommer att bli av.

Det är just en internkonflikt inom EEC, som inte Equmeniakyrkan är part i. Vårt samarbete med kyrkan fortgår som vanligt. Men i denna förvirrande situation kan vi alla stödja EEC genom förbön. Därför uppmanar jag våra församlingar och oss alla att vid lämpliga tillfällen, inte minst i kommande söndagens gudstjänster, att be för vår samarbetskyrka i Kongo Brazzaville. Låt oss be om vishet och  om lyhördhet för vad Guds Ande säger för alla inblandade parter. Låt oss be att alla ska agera med kyrkans bästa för ögonen och låt oss be om en god och hållbar lösning på den svåra situationen.

Må Gud hålla Kongo och EEC i sin hand!

Gerard Willemsen,
Internationell chef