Be för Kongo!

Inför denna helg uppmanar vi särskilt till förbön för situationen i Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa). Den senaste tiden har kännetecknats av oroligheter. För ett år sedan kom man genom Katolska kyrkans medling överens om nya val under 2017. När detta inte skedde, organiserade Katolska kyrkan fredliga demonstrationer runt nyår, för att avtalet skulle hållas, men de slogs ner brutalt. I söndags var det åter igen en fredlig demonstration som slogs ner av säkerhetsstyrkor. Fler än 10 personer dog och över 30 skadades.
En av våra vänner i landet skriver: ”Vi står tyvärr inför en total kollaps om vi fortsätter så här” ”Den sociala krisen växer genom att kolera slår till i större delen av landet. De dåligt underhållna allmänna vägarna får skyfall att orsaka en hel del översvämningar och jordskred som dödade omkring 50 personer i Kinshasa.”
Det pågår alltså humanitära katastrofer på flera håll i landet och det har konstaterats kolerautbrott i 26 av de 35 hälsovårdsdistrikt i huvudstaden Kinshasa.
Vår kontakt skriver: ”Det internationella samfundet nöjer sig med att bara göra fördömanden utan konkreta åtgärder utan att göra någonting för att få bort Kabila och hans allierade. Är det så att internationella samfundet väntar på att Demokratiska republiken Kongo ska bli ett andra Syrien för att sedan gråta krokodiltårar?”
Men han är samtidigt glad över det engagemanget som finns hos oss, både i bön och praktiskt, sedan lång tid tillbaka: ”Vi tackar er alla för era böner. Vi lever med en enorm stress när vi ser alla dessa stora tragedier om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, vilket gör oss svaga. Må härskarornas Gud skydda oss!”
Gerard Willemsen
Chef Internationella enheten