Beredningskonferens

Publicerat 

Hur ser Equmeniascouts framtid ut?

Den 23-24 april hålls Equmenias första beredningskonferens i Immanuelskyrkan i Jönköping. På riksstämman i Tierp 2015 togs ett beslut om att hålla en beredningskonferens för att diskutera vårt samverkansavtal med Scouterna.

Bakgrunden till detta är att Scouterna vill omförhandla det samverkansavtal som de och Equmenia förhandlade fram 2012 efter att den svenska scoutrörelsen bytt organisationsform och bildat Scouterna. Vi behöver därför träffas för att hitta nya långsiktiga lösningar för framtidens scouting inom Equmenia så att riksstämman kan ta ett så bra beslut som möjligt. Målet för beredningskonferensen är att ta fram ett färdigt förslag som riksstämman kan ta beslut om i november 2016.

Vi står inför ett stort beslut. Därför önskar jag att alla våra föreningar skickar ombud till Jönköping så att vi tillsammans kan samtala, diskutera, fundera och be över Equmeniascouts och Equmenias framtid. Vi behöver den kompetens som styrelser och scoutledare i våra föreningar har – även om din förening inte har någon scoutverksamhet är er röst viktig eftersom den här frågan påverkar hela vår rörelse.

Välkommen till Jönköping i april, hoppas att vi ses där!

Hälsningar
Joakim Lundqvist, ordförande
19 januari 2016

beredningskonfFB

Praktisk information

Tider
Lördag 23 april kl. 10.30 – söndag 24 april kl.13.00 i Immanuelskyrkan, Jönköping.

Anmälan
Öppnar 1 mars. Sista anmälningsdag är 1 april.

Handlingar
Beredningskonferensens handlingar kommer upp senast 23 mars på equmenia.se/beredningskonferens

Information
All övrig information (pris, boende, mat etc.) kring beredningskonferensen kommer finnas på equmenia.se/beredningskonferens.

Antal ombud per förening
Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51- 100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

 

Centrala dokument: