Besked från regeringen om ensamkommande

Publicerat 

Regeringen kom idag med ett nytt besked gällande ensamkommande ungdomar. I vår kyrkokonferens i maj gjorde vi ett uttalande i ämnet. I den texten stod: ”Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka, och minst 250 av våra församlingar bedriver i dag verksamhet för och med asylsökande.”

Detta resulterade för oss i en uppmaning till regeringen att:

  • ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro.
  • På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan

Vi ser med glädje att den första uppmaningen hörsammats och flera unga ensamkommande nu får en ny chans i livet. Många har kämpat och bett för dessa människor som nu kan slutföra sina studier för att sedan få möjlighet till ett permanent uppehållstillstånd.

De som kom förra året och i år berörs dock inte av den här föreslagna förändringen. Förslaget innebär heller inte något generellt stopp för avvisningar. Vi hoppas också fortfarande att vår andra uppmaning, att stoppa utvisningar till Afghanistan, kan gå igenom. Vi väntar nu på mer detaljer kring lagförslaget. Det krävs också att riksdagen godtar lagförslaget.

Vi kommer fortsätta kämpa, tillsammans med alla goda krafter, för att varje människas gudagivna värde skall respekteras. Vi är tacksamma för alla som kämpat för detta och som nu får ett positivt besked.