Betelseminariet – 150 år

Publicerat 

I år firar Betelseminariet 150 år. Fredag 21 oktober 18:00 blir det fest och minneskväll i Bromma under ledning av Lars-Åke W Persson och Bertil Karlhager. Bland de medverkande finns personer som varit viktiga för skolans utveckling. Equmeniakyrkan bjuder alla deltagare på lättare förtäring. Kvällen avslutas med en gudstjänst i kapellet med musiker från musikutbildningen.

gamla-betelseminariet
stadgar-betelsemVid Baptistsamfundets årskonferens 1861 fick styrelsen i uppdrag att arbeta ”för en högre läroanstalt i Stockholm och inkalla en lärare utifrån”. Anders Wiberg åkte till USA för att söka stöd. 1886 återvände han till Sverige tillsammans med två svenskamerikaner K O Broady och J A Edgren som blev de två första lärarna på Betelseminariet. Broady var rektor för seminariet i 40 år.

Betelseminariets första läsår inleddes den 1 oktober 1866 med nio elever. I början höll man till i Betelkapellet. Sedan hyrde man lokaler på olika ställen tills man 1883 kunde flytta in i det skolhus som byggts av David Forssell vid Engelbrektsgatan 18. I samband med hundraårsjubiléet 1966 flyttade man in i nya lokaler i Bromma.

En utredning om samarbete med Teologiska Seminariet på Lidingö tog sin början hösten 1991. Detta ledde till bildandet av Teologiska Högskolan, Stockholm 1993. Från början bedrevs undervisningen både i Bromma och på Lidingö. Efter en utbyggnad av lokalerna i Bromma flyttades all undervisning dit.

Söndag 23 oktober är det en musikgudstjänst i Norrmalmskyrkan med medverkan av skolans samtliga musiker och predikan av Torbjörn Bådagård rektor på folkhögskolan.

För mer information och anmälan www.brommafolkhogskola.se/betelseminariet/

Litteratur:
Vägmärken för baptister, kap 3. Votum och Gullers Förlag 2016
Betelseminariet 100 år. Red B Pettersson. Westerbergs Förlag 1966