Bibelfynd i källaren

Publicerat 

I anslutning till Baptistsamfundets arkiv vi Betel folkhögskola finns också ett par andra samlingar. Det är en hymnologisk samling med ca fyra tusen volymer och en bibelsamling med ca tre tusen volymer.

Bland biblarna gjordes ett ”fynd” för en tid sedan. Vi hittade en inbunden handskriven översättning av Nya Testamentet. På försättsbladet har översättaren noga angett sin förlaga. Han har utgått från Konstantin von Tischendorfs utgåva av det på grekiska skrivna Nya Testamentet i den åttonde upplagan.

Försättsbladet anger att översättaren hette Wilhelm Acharius och var provinsialläkare i Åsele. Vi ville förstås veta mer och kunde efter lite efterforskningar få ytterligare information om honom. Han hade varit stadsläkare i Örebro innan han 1868 utvandrade till USA. Han återvände till Sverige efter att ha förlorat allt han ägde i den stora branden i Chicago 1871.

Extra intressant är att köpebrevet finns bevarat. I brevet skriver änkan Nelly ”Undertecknad erkänner härmed att jag denna dag af pastor Wilhelm Lindblom emottagit (:100:) kronor utgörande full likvid för en af min hänsofne make Dr Wilhelm Acharius i lifstid verkställd öfversättning av Nya Testamentet”. Brevet är daterat 1899 och hundra kronor var mycket pengar på den tiden. Wilhelm Lindblom var pastor i Stockholms första baptistförsamling. Med finns också ett gåvobrev där han skänker boken till Baptistsamfundets pastorsseminarium. Ett unikt fynd av en handskriven översättning av Nya Testamentet fanns i vår källare.

En tid senare upptäcktes brev från Acharius till Anders Wiberg. Wiberg var i mitten av 1800-talet Baptistsamfundets ledare. Han hade tillbringat några år i USA och Acharius tackar för hjälp med kontakter i USA. De måste ha haft an nära kontakt då Acharius inleder brevet med ”min högt värderade broder”. Vi har ännu inte kunnat utröna om Acharius blev baptist men det står klart att han hade nära kontakter med baptister.