Bidrag för arbete för nyanlända

Equmeniakyrkan får 1 600 000 kr att fördela till församlingar som arbetar, eller som planerar arbete, med asylsökande och nyanlända. Ansök senast 31 jan 2016.

Foto: Andreas H Nilsson
Foto: Andreas H Nilsson

Till församlingar i Equmeniakyrkan

Vid extra regeringssammanträde den 11 december beslutades att ”stärka samfundens kapacitet i pågående insatser för asylsökande och arbete med etablering av nyanlända i den rådande flyktingsituationen. Bidraget ska bl a användas för att möjliggöra interreligiöst samarbete med anledning av flyktingsituationen. Trossamfunden ska verka för att bidragen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar av landet. De trossamfund som tilldelas bidrag ska ansvara för att dessa når lokala och regionala verksamheter.”

Equmeniakyrkan tilldelas 1 600 000 kr för detta arbete.

Senast 31 januari
Församlingar som arbetar, eller som planerar arbete, med asylsökande och nyanlända kan söka bidrag senast den 31 jan 2016.

Ansökan
Ansökan görs per brev med beskrivning av församlingens flyktingverksamhet på max en A4-sida som sänds till info@equmeniakyrkan.se.

Mer information
Frågor kring bidragets användning kan ställas till biträdande kyrkoledare Olle Alkholm: olle.alkholm@equmeniakyrkan.se

Ett varmt tack till alla som arbetar med flyktingar och nyanlända!