Bön för Lappland och Ryssland

Vi ber för Lappland och Ryssland v 7

Med fokus på ledarskap

Lappland och Ryssland var de två första missionsfältet när Missionsförbundet bildades för drygt 140 år sedan. I Equmeniakyrkan är dessa missionsfält prioriterade områden igen.

För att utbilda kristna ledare bland urfolken bl.a. i norra Ryssland pågår sedan två år på deltid en bibelskola. På liknande sätt pågår en bibelskola i Ekaterinburg – Rysslands fjärde största stad – en femårig utbildning för lekmannapredikanter som Equmeniakyrkan stödjer. Det religiösa klimatet i Ryssland hårdnar alltmer och man förbereder sig för en situation där lekmän blir förbjudna att predika. Denna bibelskola fungerar trots restriktioner i pandemitider medan urfolksskolan har fått ställas in när lärarna inte får resa.

I flera år har Bengt Åkesson varit rysslandsmissionär med speciell inriktning på att stödja ledarskapsutveckling i flera församlingar i Ural-området men fick sluta i våras pga de minskande offren till mission. Den amerikanske pastorn Kent Egging som bott i Sverige, har stött pastorer i församlingar på flera håll i Ryssland. Även han har fått sluta när det inte går att resa dit. Båda upprätthåller de viktigaste kontakterna. Även Myggan Kallfors har stöttat ledaskapet i flera församlingar i området kring staden Ufa men har inte kunnat resa på senare tid. Bed för att dessa och andra församlingars pastorer och församlingsledare.

I Business Coaching-programmet stöttar vi många kristna företagsledare de flesta frälsta fd drogmissbrukare. Rättfärdigt kristet ledarskap i näringslivet är ett stort behov i detta korrupta land med starkt hierarkisk kultur. Coachningsutbildningen, seminarierna och studieresor till Sverige har fått ställas in under 2020 och ett tag till. Men istället har en del av materialet som utvecklats under 10 år nu börjat spelas in för att kunna brukas via webben. Bed för de kristna företagsledare som tagit på sig att coacha andra, speciellt för de många frälsta drogmissbrukarna som behöver kunna klara att leva på sitt företagande då inga andra vill anställa dem.

Tack för era böner och bidrag till vår mission i Ryssland!

Torgny Veibäck projektledare för Business Coaching programmet