Bön för Liberia

Isolering bryts genom teckenspråk och grundskoleutbildning

Liberia är en av världens tio fattigaste länder och lider fortfarande  av konsekvenserna från inbördeskrigen 1989-2003 och ebolaepidemin 2014-2015. Som tyvärr många andra länder i Afrika är korruptionen hög och ett hinder för utveckling. Liberia är också ett av världens minst jämställda länder och det finns stora brister i respekten för mänskliga rättigheter.

Trotts detta har Liberia under de senaste 15 åren dock gjort några framsteg. 2017 skedde ett fredligt presidentval då dåvarande presidenten och fredspristagaren Helene Sirleaf Johnson överlämnade makten till George Weah. I december 2019 erhöll landet också ett fyraårigt stödprogram från internationella valutafonden (IMF) för att återställa makroekonomisk stabilitet och för att skapa en grund för en hållbar ekonomisk tillväxt.

Under 2020 drabbades också landet av Corona-pandemin, men det skedde ingen stor samhällsspridning. De införde lock-down under en tid men i början av 2021 har livet gått tillbaka till det normala och skolorna är på nytt öppna.

Det projekt som Equmeniakyrkan stöder är utbildning av hörselskadade barn. De har ofta gömts undan av sina föräldrar som känner skam över att ha ett funktionshindrat barn, en känsla som finns i hela samhället. Metodistkyrkan i Liberia har under många år arbetat med att bryta detta tabu och att hjälpa dessa barn att få ett eget språk – dvs att lära sig teckenspråk – och att få grundskoleutbildning. För de äldre barnen kan det även få viss yrkesutbildning i skotillverkning och sömnad. Detta ger dem möjlighet till en utkomst efter skolan. Det finns utbildning på två platser, dels i huvudstaden Monrovia och dels i Kakata cirka 30 mil från huvudstaden. En del av ungdomarna har möjlighet att gå vidare på högstadiet på en skola som en pingstförsamling driver. Tillsammans har man cirka 60 barn. I februari hade eleverna sina första prov för året. Den 19 februari tog tre av eleverna från dövskolan examen.

För att bryta dessa barns isolering erbjuder även skolan kvällskurser i teckenspråk för föräldrar och syskon till de hörselskadade barnen. Det är några som går på detta, med de flesta inte. Det är ett böneämne att alla föräldrar till hörselskadade barn skall lära sig teckenspråk så att de kan kommunicera med sina barn.

På bilden kan ni se barn och föräldrar på dövskolan Kakata i Liberia. Tecknet betyder ”Jag tycker om dig”.

Christer Daelander ,

ansvarig inom Equmeniakyrkan för kontakten med Liberia