Bön för Xinjiang

Enligt vår förbönskalander ber vi för Kina och Xinjiang.

Xinjiang är ett område som är i fokus i världspolitiken och som just nu också påverkar börsen. I centrum står ett relativt litet turkfolk, det uiguriska. Ett folk som till största delen är bosatt i Xinjiang men som också finns i flera andra länder. Majoriteten av folket ser sig som muslimer. De har ett eget språk och kultur. Kombinationen att de både avviker från majoritets-befolkningen och själva har haft en längtan att få leva mer självständigt har skapat allt mer friktion med majoritetssamhället. Friktionen har grott under många år men har de senaste åren tagit sig uttryck i mycket storskaliga kampanjer och användandet av maktmedel för att få dem att lämna sitt ursprung och assimileras i nationen som ”goda medborgare”. Storskaligheten, de raffinerade metoderna och den hårdhänta behandlingen för att ta bort deras särart och viljan att skydda ”nationens säkerhet” har nått en sådan magnitud att andra regeringar och företag har känt sig tvingade att reagera på de övergrepp som inte bara individer utsatts för utan ett helt folk. Det har de senaste dagarna bl.a. lett till att EU utfärdat sanktioner mot några mäktiga personer i Xinjiang varefter bl.a. en svensk forskare har utsatts för sanktioner som en diplomatisk motreaktion.  Ett av Sveriges största företag tvingades temporärt stänga majoriteten av butiker och stoppades från att sälja varor på internet plattformar i samma land då de anklagats för att sprida falska rykten om att uigurerna utsätts för tvångsarbete och de inte köper bomull från Xinjiang.

Huvudanledningen att vi skriver om uigurerna är inte ett resultat av att de just nu uppmärksammas genom diplomatiska kraftmätningar och problem för internationella företag. Viktigast är att vi inom Equmeniakyrkan haft en relation med folket och regionen i över ett sekel.  Till en början hade vi utsända svenskar i området som bland annat byggde upp hälsostationer och lärde sig språk och kultur för att kunna dela tron med dem. Även om vi inte längre har egna utsända på plats står det uiguriska folket oss nära. Vi följer deras öde och vi talar med vår Herre om dem. Idag är vi också med och stödjer arbetet med att översätta hela bibeln till deras språk.

Vi vill nu inbjuda dig att också följa detta folks öde. Läs och ta del i det som händer dem och hitta vägar att stå tillsammans med dem i både bön och handling. Bed också för arbetet med att de ska få tillgång till Guds ord på sitt eget språk.