Brev från Kyrkoledarna – v.14

Kära medarbetare!
Som vi skrev i vårt förra brev hör vi av oss igen.

Vi är kyrka som lever i en akut kris. Det påverkar såklart oss alla på flera olika sätt. Som medarbetare är vi inte skyddade från personlig oro. Som kyrka och församling utmanas och prövas vi.

Det är då viktigt att minnas att kyrkan är Guds. Vår uppgift är inte att peka på oss själva utan på Kristus som går lidandets väg med och för oss. Det är Kristus Jesus som är hela världens ljus. Vi får på olika sätt peka på detta hopp, om ljuset som övervinner allt mörker.

Vi närmar oss kyrkans största högtid och vi vet att vissa kyrkor har bestämt sig för att helt unikt ställa in sina gudstjänster i denna extrema situation. Andra är tydliga med att de inte ställer in utan ställer om.

Det har sällan varit tydligare att vi är en del av den världsvida kyrkan. Vi läser om hur syskonkyrkor ställer in eller lägger om alla sina gudstjänster i Sverige och världen och hälsningar skickas till församlingsmedlemmar, kyrkoherdar, pastorer, diakoner.

I Equmeniakyrkan fortsätter vi att hänvisa till de allmänna rekommendationerna. Information och råd kring gudstjänstfirande, nattvard, samlingar m.m finns ständigt uppdaterad här: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/forsamlingsinformation-med-anledning-av-coronaviruset/

En viktig förändring sedan igår är dock att folkhälsomyndigheten är tydlig med att arrangörer har ett ansvar att minska smittspridning och ge tydlig information om hur man planerat för att minska smittspridning, även om det inte är fler än 50 personer i lokalen. Det är skillnad att vara 50 personer i ett litet rum eller i ett stort rum exempelvis. Om vi inte kan säkra utrymme, inte heller skydda riskgrupper, behöver vi tänka om kring hur vi bjuder in till gudstjänster.

Samtidigt fortsätter ju gudstjänst att firas. Det sker på andra sätt. Ni har redan visat på kreativa lösningar. Det finns möjlighet att fira gudstjänst utomhus eller via nätet. Kyrksalen kan användas till lajvsändningar med endast några få fysiskt närvarande.

Kyrkan är ju inte själva lokalen, inte heller själva organiserandet av den – utan relationer. Vi är kyrka i gemenskap, ömsesidigt beroende och relationer. Kyrkan är Guds gåva som vi tar emot.

Ni som medarbetare står i svåra val och i gemenskap kan vi stötta varandra. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in frågeställningar eller goda exempel här: kyrkoledarna@equmeniakyrkan.se

En aktuell frågeställning gäller begravningar och anhörigas sorg och frustration i att inte få vara nära den som är akut sjuk i Corona. Som medarbetare behöver vi nu vara förberedda på hur vi hanterar såväl begravningar som i hur vi kan ge stöd till oroliga eller sörjande anhöriga. På denna länken här finns en text som tagits fram inom ramen för SST som kan vara till stöd och hjälp vid död och begravning. Vi har också i Equmeniakyrkan satt samman en grupp som ska arbeta vidare med detta.

Vi vill tacka er för att ni fortsätter bära, visa omsorg, dela tröst och hopp. Vi hoppas och ber att ni får den kraft ni behöver. Vi vill avsluta med ord ur Psaltaren 121:

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel.

Equmeniakyrkans kyrkoledare

Lasse Svensson, Sofia Camnerin, Olle Alkholm